Aan vooravond van hun betoging schrijft Vandeput brief aan militairen

Aan de vooravond van hun betoging in Brussel heeft minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) de militairen een brief geschreven. Hij schrijft dat de verhoging van de pensioenleeftijd een "nodige en noodzakelijke" beslissing was. Hij zegt begrip te hebben voor de boosheid van de militairen, maar hoopt dat hij op hun engagement zal kunnen blijven rekenen.

Militairen hebben geen stakingsrecht, en daarom hebben de vakbonden van het leger ervoor gekozen om te betogen op Koningsdag, 15 november, voor hen een vrije dag.

Ze protesteren tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Bij de opmaak van de begroting 2017 besliste de regering-Michel om die vanaf volgend jaar geleidelijk op te trekken, en vanaf begin 2019 een einde te maken aan de voordelige berekeningswijze van het pensioen.

"Dit was een nodige en noodzakelijke beslissing, die een antwoord biedt aan de uitdagingen waarvoor de gehele maatschappij staat", schrijft Vandeput in zijn open brief aan de militairen. "De budgettaire uitdagingen op lange termijn en het feit dat we allemaal langer leven, zorgen ervoor dat we allen langer zullen moeten werken - zowel werknemers uit de privésector, ambtenaren als militairen."

"Begrip voor emotionele reacties"

"Langer werken - zinvol en werkbaar - kan alleen als we zorgen voor een invulling van jullie loopbanen die afgestemd is op de persoonlijke behoeften en de levensfase waarin jullie je bevinden. Verschillende programma's hierrond lopen reeds en andere zitten in de pijplijn. Het zijn zaken die de pers niet halen, maar waar veel van jullie collega's elke dag hard aan werken", zegt Vandeput.

De minister zegt terdege te beseffen dat werken voor Defensie geen doorsnee werk is. "Ik heb begrip voor de vaak emotionele reacties die gegeven worden via diverse sociale media. Jullie hebben evenwel een stevige dosis idealisme die maakt dat jullie je voor je land en gemeenschap inzetten. Ik hoop op dat engagement te kunnen blijven rekenen", besluit Vandeput.

Verkeershinder verwacht

De militairen verzamelen om 11 uur aan het Noordstation. Tussen 12 en 15.30 uur stappen ze op tussen de Albert II-laan en het Albertinaplein nabij het Centraal Station. Er wordt verkeershinder verwacht in de omgeving van het parcours.

Meest gelezen