Beweging.net hekelt Homans' dreiging om subsidies Minderhedenforum af te pakken

Beweging.net, het vroegere ACW, is niet te spreken over de dreiging van minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) om de subsidies af te nemen van het Minderhedenforum. "Ongehoord dat een minister dreigt subsidies af te nemen wanneer de standpunten van een organisatie niet overeenkomen met haar eigen visie." "Een zoveelste poging van de N-VA om het middenveld in een negatief daglicht te stellen", aldus Beweging.net.

Homans stelde vanmorgen in De Standaard dat het Minderhedenforum in de discussie rond de figuur van Zwarte Piet niet de mening verkondigt van heel de allochtone gemeenschap. "Ik heb genoeg contacten met de allochtone gemeenschap om te weten dat het protest tegen Zwarte Piet niet breed gedeeld wordt", aldus Homans. "Meer nog: het zijn enkelingen die het debat verzieken."

De weigering van het Minderhedenforum om een eerste versie van het zogenoemde Pietenpact te ondertekenen, kan er bij Homans niet in. "Het Minderhedenforum krijgt geen subsidies om deze Zwarte Piet-onzin uit te kramen", aldus de minister. "Dit gaat een brug te ver."

De dreigende taal van Homans is dan weer een brug te ver voor het Beweging.net, het vroegere ACW. De aan de CD&V gelinkte organisatie reageert verbolgen op de uitspraken van de minister. "Dit is het muilkorven van sociale organisaties, zegt algemeen secretaris Linde De Corte.

"Sociale organisaties brengen mensen samen, ze denken na over de samenleving. Het is absoluut ongezien dat een minister dreigt subsidies af te nemen wanneer standpunten van een organisatie niet overeenkomen met haar eigen visie. Ongezien, maar het past volledig in het rijtje van pogingen van N-VA-politici om het middenveld en sociale organisaties in een negatief daglicht te stellen."

"Vrijwilligers mogen blijkbaar geen mening hebben"

"In datzelfde rijtje krijgt nu het Minderhedenforum het verwijt ... de belangen van minderheden in ons land te verdedigen. Zullen binnenkort sportfederaties nog mogen sporten, maar mag de sportfederatie geen beleidsaanbevelingen meer doen of meedenken over sportinfrastructuur?", poneert De Corte.

Volgens Beweging.net is dit vooral een boodschap voor de meer dan een miljoen vrijwilligers die in Vlaanderen actief zijn. "Zij krijgen nu de boodschap: op lokaal en liefdadigheidsniveau bezig zijn mag, maar gelieve geen bredere standpunten in te nemen. Verenigen mag, vrijwilligers mogen zich inzetten voor de samenleving, maar meningen ontwikkelen en een door leden vrijwilligers gedragen beleidsvoorstel ontwikkelen: dat mag blijkbaar enkel na goedkeuring."

Meest gelezen