Nieuwe, roze zak om meer plastic afval te recycleren?

Om nog meer plastic afval te sorteren, bekijkt minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) of er een nieuwe afvalzak moet komen in heel Vlaanderen. In die paarse of roze zak zou dan harde plastic worden verzameld: folies, zakjes, botervlootjes... Op dit ogenblik loopt er een proefproject in een aantal gemeenten waaronder Waregem, Aalter en Wervik. In een aantal andere gemeenten en steden, waaronder Leuven en Mechelen, is de roze zak al ingevoerd. "Het is onze ambitie in Vlaanderen om zo weinig mogelijk restafval te hebben", zegt Schauvliege.

De meeste gemeenten hebben nu een blauwe PMD-zak en een gele of bruine zak voor restafval. De Vlaamse regering bekijkt nu of daar ook een roze zak voor plastic aan toegevoegd moet worden. "Nu mogen er enkel drankverpakkingen in de blauwe zak en niet de harde plastics. Die kunnen ook een nieuwe bestemming krijgen en het is jammer dat ze bij het restafval terechtkomen en niet goed gerecycleerd worden. Aan de hand van een aantal proefprojecten onderzoeken we hoe we die harde plastics kunnen inzamelen", vertelt minister Schauvliege in "De ochtend" op Radio 1.

Volgens de minister zou dat op twee manieren kunnen: ze in de blauwe zak laten stoppen of met een aparte zak werken. "De resultaten van de proefprojecten wijzen uit dat een aparte roze of paarse zak het beste resultaat geeft."

Weer een zak erbij?

Wat zou er dan allemaal in die roze zak belanden? "Het gaat over folies, zakjes, botervlootjes enzovoort. Dat is bijzonder veel en we zouden zo een goed resultaat kunnen behalen. Het is evenwel niet de bedoeling dat die plastic in een extra dure zak moet worden gestopt. Een roze of paarse afvalzak zou 25 cent kosten."

Op dit ogenblik wordt er naast het restafval al heel wat afval gesorteerd: PMD, papier en karton, glas ... "We zien dat Vlamingen bijzonder goed afval sorteren. Afval apart inzamelen, is hier al goed ingeburgerd. Zo zie je nu al dat veel mensen hun folie apart bijhouden en naar recyclageparken brengen. Het zal gemakkelijker worden wanneer dat apart wordt opgehaald. Het is onze ambitie in Vlaanderen om zo weinig mogelijk restafval te hebben en alles zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken als grondstof. Dit is de manier om dat efficiënt te doen tegen een lage kostprijs."

Volgend jaar zou het proefproject worden geëvalueerd en het zou de bedoeling zijn om in 2018 een algemeen systeem in te voeren.

Meest gelezen