Tommelein: "Pure paniekzaaierij van de oppositie"

Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD) en Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zijn het niet eens met de conclusies die de oppositiepartijen Groen en SP.A halen uit het Rekenhofrapport over de begroting voor volgend jaar. "Het Rekenhof heeft geen fundamentele problemen vastgesteld met de Vlaamse begroting."

"Het Rekenhof wijst erop dat, áls er geen onderbenutting is en áls de correcties naar aanleiding van het verstrengd begrotingstoezicht zouden worden geschrapt, dat er dan een begrotingstekort van 1 miljard euro zou zijn. Dat is technisch correct, maar wel puur hypothetisch", zegt Tommelein.

Onderbenutting betekent trouwens dat er bepaalde bedragen wel zijn ingeschreven in de begroting, maar dat dat geld niet wordt uitgegeven. Ook de voorbije jaren had het Rekenhof wel eens kritiek op die praktijk.

Tommelein heeft er weinig oren naar. "Onderbenutting is er nu eenmaal steeds bij de effectieve begrotingsuitvoering. Mochten we niet zo rekenen, dan zouden we meer besparen dan nodig. Waarom zouden we dat doen? Ik kan me moeilijk voorstellen dat we daar veel voorstanders voor vinden."

"Waar moeten we het geld dan halen?"

De manier waarop de Vlaamse begroting omgaat met de uitgaven voor de Oosterweelverbinding en voor ziekenhuisfinanciering, heeft volgens Tommelein te maken met het verstrengd begrotingstoezicht. "Voor alle duidelijkheid, we nemen die uitgaven op in de begroting, we tellen ze alleen niet mee om tot een begrotingsevenwicht te komen. Het gaat over eenmalige en perfect verantwoordbare uitgaven die zichzelf terugverdienen."

"Ik herhaal het nogmaals: als de oppositie vindt dat we 1 miljard moeten besparen, dat ze dan ook zegt waar ze dat geld wil halen. Besparen op onderwijs? Welzijn? Innovatie? Wie a zegt, moet ook b zeggen", besluit de liberale viceminister-president.

Bourgeois: "Oppositie verdraait weer de feiten"

Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois zegt dat "de oppositie opnieuw de feiten verdraait". "Het Rekenhof stelt geen fundamentele problemen vast met betrekking tot de Vlaamse begroting."

Volgens Bourgeois is de Vlaamse regering zeer open en transparant, ook met betrekking tot de begroting 2017. "Het Rekenhof bevestigt trouwens dat de kwaliteit van de informatie verstrekt in de algemene toelichting en de programmatoelichting, er op vooruit is gegaan. Zoals ik eerder al op de tribune van het parlement verklaarde: niets in de zakken, niets in de mouwen."

Volgens Bourgeois is de 25 miljard euro Vlaamse schuld grotendeels is gedekt door activa. Toch zal de Vlaamse regering in de komende weken een voorstel tot schuldnorm voorleggen aan het Vlaams Parlement.

Meest gelezen