Weyts: "Tijd om te realiseren wat we beloofd hadden"

"Het is tijd om vooruit te gaan en te realiseren wat we beloofd hebben, namelijk meer mobiliteit en een betere leefbaarheid. En dus inclusief de overkapping van de Antwerpse Ring." Dat zegt Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) in reactie op de ambitienota van overkappingsintendant Alexander D'Hooghe.

Ben Weyts is tevreden met de plannen van de intendant. "Alles is nu klaar om met vereende krachten werk te maken van oplossingen die het leven in en rond Antwerpen beter maken", zegt hij. "We weten wat ons verdeelt, het moet nu gaan over hetgeen ons bindt. Laat ons elkaar ontmoeten aan de werkbank in plaats van in de rechtbank."

"Dit plan bevat grootse investeringen in de toekomst", reageert Weyts. "Die zullen dus gefaseerd moeten verlopen en over diverse regeerperiodes. Vergelijk het met het Sigmaplan waar we sinds 1977 gestaag en stapsgewijs over verschillende regeerperiodes heen investeren in natuur, veiligheid en economie. Maar met een duidelijke horizon voor ogen waarbij dit plan kan dienen als kompas."

"Tijd voor concrete plannen"

Ook burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) vindt dat de nota de oplossing voor de mobiliteit en leefbaarheid een grote stap dichterbij brengt. Nu is het tijd om over te gaan tot concrete plannen en realisaties.

Het document van D'Hooghe kan volgens De Wever dienen als kompas bij de gesprekken die er nu moeten komen om "eensgezind te werken aan vlotter en veiliger verkeer, betere luchtkwaliteit, minder lawaai en een betere leefomgeving, in het belang van de stad en heel Vlaanderen".

Eenzelfde geluid is te horen bij de Antwerpse Open VLD. "Het is belangrijk dat er nu voor elk deelgebied van de ring technisch en financieel haalbare plannen op tafel komen. Alleen zo zal de volledige overkapping er kunnen komen. Dat is de enige juiste ambitie voor Antwerpen", zegt Vlaams Parlementslid en Antwerps districtsraadslid Willem-Frederik Schiltz.

Meest gelezen