ACV gaat dan toch mee onderhandelen over de lonen

De christelijke vakbond ACV gaat deelnemen aan het interprofessioneel loonoverleg met de werkgevers. Maar de vakbond legt wel drie assen op de onderhandelingstafel. Zo vraagt de bond engagementen rond tewerkstelling, een serieuze marge voor de koopkracht en kwalitatieve jobs.

Toen de begrotingsmaatregelen van de federale regering vorige maand bekendraakten, liet de vakbond nog in het midden of ze wel mee aan de tafel zou zitten. Maar nu helpt ACV-voorzitter Marc Leemans  alle twijfel de wereld uit. ACV doet mee. "We beseffen dat het moeilijk wordt. Maar men zal nooit kunnen zeggen dat het niet gelukt is, omdat het ACV niet rond de tafel wil zitten."

Maar moeilijk wordt het zeker. De hervorming van de loonnorm - zeg maar de onderhandelingsmarge voor loonsverhogingen waarover de sociale partners beslissen - uitgewerkt door de federale regering tijdens het begrotingsoverleg van vorige maand - is nog steeds niet verteerd. Voor Leemans gaat de regering met die beperking van de marge voor opslag in tegen het eigen regeerakkoord.

Drie assen

 De bond hanteert dus drie assen bij het loonoverleg, ten eerste "concrete engagementen rond tewerkstelling". Leemans verwijst naar de verminderde bijdragen, taxshift en andere maatregelen die de werkgevers kregen. "De werkgevers krijgen de komende jaren alles opgeteld 25 miljard euro", stelt hij, "zonder enige belofte." Leemans wil boter bij de vis voor die lastendalingen en eist dus nieuwe jobs in de plaats.

Het ACV wil ook een "serieuze marge voor de koopkracht", dus loonopslag, onder meer omdat de regering maatregelen doorvoerde zoals de indexsprong. Een derde eis zijn meer kwalitatieve jobs. Volgens Leemans heeft de regering het dossier werkbaar werk mismeesterd met te veel flexibilisering. De bond zal hiervoor zelf elementen op tafel leggen.

Staken

Donderdag zitten bonden en werkgevers alvast opnieuw samen, al lijken er dan nog niet veel grote stappen genomen te zullen worden, Voor een stuk met het mes op de keel; het ABVV liet al weken in januari te willen staken als de resultaten van het overleg hem niet zint.

Meest gelezen