Gezocht: pleeggezinnen voor broers en zussen

De helft van de kinderen die voor langere tijd op zoek zijn naar een pleeggezin, is broer of zus. Toch is het belangrijk dat broers en zussen samen kunnen blijven. "Het gaat vaak om kinderen die al heftige gebeurtenissen hebben meegemaakt. Samen in een pleeggezin zorgt ervoor dat kinderen zich kunnen optrekken aan elkaar."

Tijdens deze Week van de Pleegzorg blijkt uit de cijfers dat pleegzorg over het algemeen in de lift zit. Op dit ogenblik kunnen 5.616 kinderen en jongeren met een moeilijke thuissituatie of volwassenen met een beperking in een van de 4.177 pleeggezinnen terecht. Dat is een stijging van 7 procent tegenover vorig jaar. "Pleeggezinnen bieden een onbetaalbare meerwaarde in het leven van een kwetsbaar kind of een kwetsbare volwassene", zegt Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen. "Maar pleeggezinnen blijven nodig, vooral gezinnen die broertjes en zusjes samen willen opvangen."

Vooral broers en zussen samenhouden blijkt een struikelblok. Van de 257 kinderen die voor langere tijd een plek zoeken in een pleeggezin, zijn maar liefst 127 kinderen broer of zus. Dezelfde tendens is op te merken bij de weekend- en vakantiepleegzorg.

Twee of drie monden meer

Heselmans benadrukt dat een pleegkind een impact op het gezinsleven heeft. “Laat staan dat je er meteen twee of drie mondjes bij krijgt. Bovendien bestaan gezinnen steeds meer uit tweeverdieners, die naast een drukke job ook een bloeiend sociaal leven hebben."

Toch is het belangrijk om broers en zussen in één gezin opgevangen kunnen worden. "Het gaat vaak om kinderen die al heftige gebeurtenissen hebben meegemaakt. Wanneer ze samen in een pleeggezin terecht kunnen, zien we dat kinderen zich kunnen optrekken aan elkaar. Die positieve impact willen we koste wat kost behouden.”

Meest gelezen