Michel: "Zich opsluiten, dat is verarmen"

We kunnen de perverse effecten van de globalisering niet bestrijden door op onszelf terug te plooien en ons achter muren terug te trekken. Die oproep lanceerde premier Charles Michel dinsdag in het parlement naar aanleiding van Koningsdag. "Zich opsluiten, dat is verarmen. Niet alleen economisch, maar ook sociaal en menselijk", aldus de eerste minister.
Charles Michel (links), Siegfried Bracke en de koninklijke familie in de Senaat.

Na het Te Deum in de voormiddag trok de koninklijke familie - koning Albert II en koningin Paola, prinses Astrid en prins Lorenz, en prins Laurent - traditiegetrouw richting het parlement voor de burgerlijke viering van Koningsdag. Die vond voor het eerst plaats in de plenaire zaal van de Senaat. Van de federale regering was vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) de enige Vlaamse vertegenwoordiger. De Vlaamse en Brusselse regeringen bleven helemaal afwezig.

Het thema van de bijeenkomst was dit jaar "Leven in een geglobaliseerde wereld". De diverse sprekers stonden stil bij de voordelen die de globalisering heeft teweeg gebracht, zonder de negatieve gevolgen over het hoofd te zien. Zo stond premier Charles Michel (MR) stil bij "de soms brutale en onmenselijke delocalisaties" van bedrijven en fenomenen als deloyale concurrentie. "Ons land en onze werknemers hebben daar al vaak de dramatische gevolgen van ondergaan", zei Michel.

Het brutale banenverlies is voor vele burgers het "meest zichtbare en verwerpelijke gezicht van een mondialisering", ging de premier voort. En van daaruit groeit de verleiding om de globalisering in haar geheel af te wijzen. "Om die reden zijn de fiscaliteit en de herverdeling van de belastingen grote uitdagingen. Ze moeten volgens mij zelfs de hefbomen zijn om de globalisering evenwichtiger te maken", zo zei de premier.

De globalisering beheersen is volgens Michel waarschijnlijk één van de grootste uitdagingen van vandaag. Hij zette zich daarbij af tegen de "meer en meer populistische stemmen", die pleiten voor isolationisme, zich terugtrekken achter de eigen grenzen of achter muren. "Angst en verdeling zijn slechte raadgevers. Angst en verdeling hebben in het verleden alleen nog maar tot conflicten geleid", waarschuwde Michel.

Volgens hem moet Europa in deze omstandigheden sterk en verenigd zijn. "Het moet tonen dat zijn waarden van openheid en humanisme de sleutel blijven voor het welzijn van onze burgers", aldus Michel. Probleem daarbij is wel dat het nut van Europa in verschillende landen in twijfel wordt getrokken, erkende Michel.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA)waarschuwde in zijn toespraak dat het voortaan niet zal volstaan gewoon te zeggen dat Europa belangrijk is, maar dat het belang moet worden uitgelegd of verantwoord. Hij stelde dat politieke actie wel degelijk iets vermag tegen de negatieve gevolgen van globalisering, op voorwaarde dat het om internationale maatregelen en regularisering gaat.

Zijn collega uit de Senaat Christine Defraigne (MR) merkte op dat globalisering vaak geruisloos ons leven binnendringt. "In de stad Brussel leven vandaag 163 nationaliteiten, misschien morgen al meer. Het woord 'allochtoon' zou langzaam uit onze woordenschat verdwijnen, bij gebrek aan maatschappelijke relevantie", aldus Defraigne.

Meest gelezen