Noodopvang voor asielzoekers sluit in Hechtel-Eksel

Bijna exact één jaar nadat het noodopvangcentrum voor asielzoekers openging in Hechtel-Eksel maken bewoners en begeleiders van Rode Kruis Vlaanderen zich klaar om het centrum te sluiten. Eind deze maand gaat het definitief dicht, zoals ook bijna alle andere noodopvangcentra in Vlaanderen.

Die beslissing had de regering al voor de zomer genomen, omdat er in ons land nu minder vluchtelingen aankomen. Internationaal blijft er wel een grote vluchtelingenstroom. In Hechtel-Eksel verbleven 300 asielzoekers in leegstaande militaire loodsen en tijdelijke wooncontainers. De 30 medewerkers verliezen hun werk, zij ruimen mee het centrum op.

Meest gelezen