Stafchef Compernol: "Ik kan het ongenoegen begrijpen"

Stafchef van Defensie Marc Compernol begrijpt het ongenoegen van de militairen. "Er zijn nogal wat onduidelijkheden in de genomen beslissingen." zegt hij in "Terzake". "De uitdaging is om de zaken betaalbaar te houden. De minister zal zich achter het debat van de zware beroepen zetten. Dat kan een aantal zaken milderen, en dat overleg moet nu starten."

Generaal Compernol zegt dat het ongenoegen zeer diep zit, wat blijkt uit het feit dat 8.000 militairen op een totaal van 30.000 betoogd hebben. Aangezien er ook een aantal soldaten op missie is, is dat een op de drie militairen.

Volgens de generaal begrijpen de militairen dat er een maatschappelijk debat is over de herziening van de pensioenleeftijd, en dat iedereen een bijdrage moet leveren, maar het gevoel leeft dat het nu wel zeer snel is gegaan, ook bij Compernol. 

En er zijn nogal wat onduidelijkheden in de beslissingen die nu genomen zijn, zowel voor de individuele militairen als voor de organisatie. Voor de militairen is het niet duidelijk hoe lang ze uiteindelijk zullen moeten werken, want dat hangt samen met het debat over de zware beroepen dat nog gevoerd moet worden, en het is ook niet duidelijk wat uiteindelijk hun pensioen zal zijn. Daarom steunt de generaal het protest, en zegt hij dat het nu zaak is om er voor te zorgen dat alles correct verloopt.

Voor het leger als organisatie is het moeilijk om dit in de strategische visie in te passen, zegt Compernol, want toe die werd opgesteld was er nog geen sprake van langer werken. En daarbij zal men moeten kijken hoe dat mogelijk is, want militairen langer laten werken, betekent ook dat ze betaald moeten worden, en die meerkosten moet men nu verzoenen met de geplande investeringen.  

Op lange termijn ziet stafchef Compernol geen probleem, onder meer dankzij gemengde loopbanen, maar de moeilijkheid gaat volgens hem zijn om de overgang te maken, om de strategische visie te verzoenen met langer werken, zonder dat men een leger van oude mannen krijgt, terwijl het leger operationeel blijft en de zaken betaalbaar blijven.

Compernol is er van overtuigd dat minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) zich achter het debat van de zware beroepen zet, en als militairen dat statuut krijgen, kan dat een aantal zaken milderen. Dat is het debat dat nu gevoerd moet worden, en de generaal betreurt het dat er niet op voorhand overlegd is. Hij hoopt op een sereen debat, waarin bekeken wordt hoe men de terechte bekommernissen op een de beste manier aan kan pakken. 

Overigens komt de veiligheid van het land niet in gevaar, zei Compernol, het wordt alleen moeilijker om alle zaken met elkaar te verzoenen.

Meest gelezen