"M-decreet heeft na jaar nog niet geleid tot coherent beleid"

Het M-decreet in het Vlaamse onderwijs heeft na een jaar nog niet geleid tot een coherent beleid. Dat zegt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen bij de voorstelling van het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat. "Het ontbreekt aan een houvast. Een laagdrempelige bemiddelingsinstantie moet enig soelaas brengen."

De invoering van het M-decreet - waarmee de Vlaamse overheid een plaats wil bieden aan kinderen met een beperking of stoornis in het regulier onderwijscircuit - was een "belangrijke opstap", zegt Vanobbergen, maar een jaar na de invoering is er sprake van "een aarzeling in het beleid".

Om inclusief onderwijs mogelijk te maken, zijn redelijke aanpassingen nodig binnen de school en de manier waarop de leerstof wordt overgebracht. Maar daar knelt het schoentje. "Zowel scholen als ouders zitten met hun handen in het haar om precies te bepalen wat nu zo'n redelijke aanpassing inhoudt."

Daarom pleit Vanobbergen voor een Vlaams referentiekader rond redelijke aanpassingen, maar ook een laagdrempelige bemiddelingsinstantie die de knoop moet doorhakken als de school en de ouders er niet uit komen.

Geschillen over verschillen

Dat scholen, ouders en leerlingen vaker blijven hangen in geschillen noemt de kinderrechtencommissaris tekenend voor deze tijd. Het jaarverslag kreeg daarom als titel "Te veel geschillen over verschillen". "We kijken nog te vaak naar het tekort of de beperking bij het kind en de jongere. Maar dat maakt het moeilijker voor hen om hun weg te vinden in het onderwijs en de jeugdzorg."

In de jeugdzorg stelt het KRC vast dat de continuïteit van de zorg een oud zeer blijft. "De start van de integrale jeugdhulp in 2014 was al een belangrijke stap. Maar nog te vaak blijft de discussie wie nu de finale beslissing moet nemen. Ik maak me daarover echt zorgen: ik zie een jeugdhulp die nog te weinig insluit en te veel uitsluit", aldus Vanobbergen.

Toch, zo besluit de kinderrechtencommissaris, gebeurt er veel voor het kind in Vlaanderen. "Er zijn veel goede initiatieven, zoals een kindvriendelijke justitie en sportclubs die meer aandacht besteden aan de rechten van het kind. Maar we mogen de meest kwetsbare jongeren en kinderen niet uit het oog verliezen."

Meest gelezen