Botanique overweegt beroep tegen beslissing over Koninklijk Circus

Jean Demannez, voorzitter van de raad van bestuur van de Botanique, overweegt in beroep te gaan als de Brusselse gemeenteraad maandag de beslissing bekrachtigt van het schepencollege om de uitbating van het Koninklijk Circus toe te vertrouwen aan Brussels Expo. Hij deed de uitspraak in verschillende media.

De raad van bestuur van de Botanique zal nagaan of het opportuun is om bij de Raad van State beroep aan te tekenen. "Als we dat doen, is dat omwille van de rechtmatigheid van de openbare aanbesteding", zei Demannez op VivaBruxelles. "Er moet worden bestudeerd of de stad een juridische entiteit is die volledig losstaat van Brussels Expo en of hun link een probleem is. De Raad van State moet oordelen of de entiteit die de beslissing neemt en diegene die er de voordelen van geniet, niet te veel met elkaar zijn verstrengeld."

De stad, eigenaar van het Koninklijk Circus, verbrak vorig jaar de overeenkomst met de Botanique, die de concertzaal al sinds 1999 uitbaatte. Vanaf 30 juni zou Brussels Expo de zaal uitbaten. Botanique tekende beroep aan, omdat er geen openbare aanbesteding was uitgeschreven. De stad lanceerde daarop een aanbesteding, en Botanique stelde een project voor, dat de Sportpaleis Groep met 23 miljoen euro steunde. Maar vorige donderdag besliste het schepencollege om de uitbating aan Brussels Expo toe te wijzen.

Jean Demannez vraagt zich af waarom een systeem dat werkte, moet verdwijnen. "We hebben anderhalf miljoen geïnvesteerd in het Koninklijk Circus en we gingen dat bedrag afbetalen op 27 jaar, niet op 18. We blijven dus met een fiks verlies achter. Botanique toonde dat het kennis van zaken had en het Koninklijk Circus bood nog nog groeimogelijkheden."

Meest gelezen