Multinationals vragen Trump om respect voor klimaatakkoord

Meer dan 360 bedrijven en investeerders hebben de verkozen Amerikaanse president Donald Trump opgeroepen om het klimaatakkoord te respecteren. Dat internationale verdrag werd eind 2015 in Parijs gesloten. De overwinning van Trump veroorzaakt grote onzekerheid.
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

De tekst die Trump vraagt het klimaatakkoord te respecteren, is onder meer ondertekend door grote Amerikaanse multinationals als Kellog, Nike, Unilever, DuPont, Gap, Hewlett Packard, Hilton, Mars en Levi Strauss.

De tekst werd vandaag gepubliceerd in de marge van de internationale klimaattop die momenteel plaatsvindt in de Marokkaanse stad Marrakesh. De oproep is ook gericht aan de Amerikaanse parlementsleden.

Actie

"Zonder uitbouw van een koolstofarme economie is de Amerikaanse welvaart in gevaar", is te lezen in de brief. "Maar met de juiste acties zullen jobs worden gecreëerd en zal de Amerikaanse competitiviteit verstevigen."

De multinationals vragen investeringen voor een koolstofarme economie in de VS en in het buitenland. Ze willen dat de Amerikaanse overheid meer duidelijkheid geeft aan de mensen die financiële beslissingen namen en het vertrouwen van de investeerders in de wereld versterkt.

Breed akkoord

Bijna tweehonderd landen waren in december 2015 in Parijs overeengekomen om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen verder te beperken. Zo willen ze ervoor zorgen dat de aarde niet met meer dan twee graden Celsius opwarmt.

Momenteel worden die afspraken op de klimaatconferentie van Marrakesh voort uitgewerkt. Maar de verkiezingsoverwinning van Donald Trump leidt er tot grote onzekerheid. Trump maakte tijdens zijn campagne immers duidelijk dat hij de gemaakte klimaatafspraken niet wil nakomen.