Brussels Airport wil activiteiten verdubbelen tegen 2040

De luchthaven Brussels Airport heeft de ambitie om de activiteiten en het aantal jobs tegen 2040 te verdubbelen. Daarvoor zijn onder meer twee nieuwe pieren nodig en een verlenging van de (taxi)baan 25L/07R. De luchthaven belooft dat tegen 2040 de helft minder omwonenden geluidsoverlast zal ondervinden dan nu en start een overlegplatform op. Op verschillende plaatsen wordt er negatief gereageerd op de plannen.
2016 Tim de Waele
CEO Feist bij de voorstelling van de plannen.

De plannen "Strategische Visie 2040" van Brussels Airport zijn vandaag voorgesteld.

Brussels Airport zit momenteel aan zijn piekcapaciteit met 74 bewegingen per uur. Die kan de komende jaren worden uitgebreid door het baangebruik te verbeteren. Concreet wil de luchthaven ervoor zorgen dat er steeds twee banen kunnen worden gebruikt om te landen en twee om op te stijgen.

Vanaf 2025 zijn er echter structurele ingrepen nodig, zo is gezegd.  Brussels Airport legt twee opties op tafel. Ofwel wordt de taxibaan naast piste 25L/07R even lang als de baan zelf, ofwel wordt de piste zelf (samen met de taxibaan) met zowat 900 meter verlengd naar het oosten.

"Dit zijn de twee opties om meer capaciteit te creëren. Andere opties zijn er niet", stelde Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport. Hij benadrukte wel dat de luchthaven zelf "geen voorkeur heeft voor optie A of optie B". Beide leveren overigens dezelfde piekcapaciteit op, namelijk tot 93 bewegingen per uur.

Met de extra capaciteit zou Brussels Airport tegen 2040 40 miljoen reizigers kunnen verwerken (tegen 23,5 miljoen in 2015). Om die mensen op te vangen, zouden er twee nieuwe pieren moeten komen, pier A west tegen 2023 en pier C tegen 2035. Er is ook een herinrichting gepland van de vrachtzone Brucargo, omdat het vrachtvervoer tegen 2040 zou verdubbelen tegenover 2010, tot 925.000 ton.

Feist benadrukte dat de verwachte groei van passagiers en cargo niet gepaard zal gaan met een verdubbeling van het aantal vluchten. Doordat er steeds grotere vliegtuigen worden ingezet en de bezettingsgraad toeneemt (tot gemiddeld 130 passagiers per vliegtuig in 2040, tegen 80 in 2010), zou het aantal vliegbewegingen veel minder snel stijgen. Met 315.000 bewegingen in 2040, zou het totale aantal bewegingen nog steeds lager zijn dan in het topjaar 2000.

Bovendien worden vliegtuigen ook almaar stiller. Feist ging er donderdag prat op dat het aantal omwonenden van de luchthaven dat geluidshinder kan ondervinden ("potentieel gehinderden") tegen 2040 bijna zou halveren tegenover 2015, zowel met optie A als optie B. Inwoners van Humelgem, Zaventem Dorp, Diegem en Machelen zouden wel meer geluid te verwerken krijgen.

Wat de jobs betreft, zou het aantal directe en indirecte banen op de luchthaven toenemen van 60.000 vandaag, naar 75.000 in 2020 en zelfs 120.000 in 2040.

Brussels Airport plant ten slotte een nieuw bedrijvencomplex in het hart van de luchthaven. Het pleit ook voor een nieuwe, rechtstreekse toegangsweg tot de luchthaven vanop de E40 Brussel-Leuven.

"We brengen vandaag een nieuwe visie naar voren, met als doel meer welvaart, meer jobs en meer connectiviteit te creëren", aldus de CEO van Brussels Airport. "We willen in een brede dialoog samen zoeken naar de best mogelijke manier om dat te doen." Daarom werd Forum2040 gelanceerd, waarin de luchthaven in dialoog wil gaan met alle betrokkenen over de plannen. De bedoeling is om met vijftig à zestig omwonenden, experten, organisaties in januari van start te gaan.

Protest tegen de plannen

De Boerenbond en Landelijke Gilden hebben in een mededeling gezegd bezorgd te zijn over de uitbreidingsplannen van Brussels Airport Company. Ze wijzen ook op de grote ongerustheid bij inwoners en landbouwers over de plannen tot verlenging van de piste 25L met 800m in de richting van Erps-Kwerps, de aanleg van een nieuw bedrijventerrein ten zuiden van de luchthaven en zuidelijke ontsluiting naar de E40.

Een verlenging van de piste impliceert volgens de Boerenbond een grote aantasting van het waardevolle landbouwgebied en een grote, onaanvaardbare impact op de landbouwers van Kortenberg, Zaventem, Kampenhout en Steenokkerzeel. Landelijke Gilden, dat de belangen van het platteland en zijn inwoners verdedigt, wijst erop "dat deze uitbreidingsplannen de leefbaarheid van de dorpen Erps-Kwerps, Steenokkerzeel en Nederokkerzeel zwaar onder druk zullen zetten".

Het gemeentebestuur van Kortenberg verzet zich "radicaal" tegen een mogelijke verlenging met circa 900 meter van baan 25L/07R op Brussels Airport in de richting van Erps-Kwerps.

De baan 25L/07R verlengen zou volgens Kortenbergs burgemeester Chris Taes (CD&V) de leefbaarheid van de hele dorpskern van Erps-Kwerps met zijn 6.000 inwoners onherroepelijk tenietdoen. De landingsbaan zou - op een afstand van nauwelijks enkele honderden meters - dan immers parallel komen te liggen met een grote woonwijk. De hinder zou de volledige dorpskern onbewoonbaar maken. Taes roept alle Vlaamse politieke partijen op om deze denkpiste op alle bestuursniveaus "onmiddellijk van tafel te vegen".

De burgemeester eist voorts een rechtvaardige verdeling van de lasten en lusten van de luchthaven en vreest dat Brussels Airport aanstuurt om nog meer vluchten te laten opstijgen boven de regio Kortenberg, Herent en Leuven en Brussel op termijn helemaal te ontzien.

Ook de burgemeester van Steenokkerzeel,  Kurt Ryon (Klaver/N-VA), reageert geschokt. De impact van de plannen zou immers groot zijn op het gehucht Hummelgem.

De burgemeester wil de krachten verenigen met andere burgemeesters uit de rand en eisen dat Brussel iets doet aan de strenge geluidsnormen. Als Vlaanderen die zou overnemen, zou de luchthaven dicht moeten, maar tot nu toe is men hier altijd tolerant geweest. Burgemeester Ryon vindt dat men nu moet zeggen dat dit niet meer kan.

In een reactie op het toekomstplan, stelt het actiecomité Leuven Rechtdoor te vrezen voor een aanzienlijke verhoging van de geluidshinder in de Leuvense regio als baan 25L zoals voorgesteld met 800 meter verlengd wordt. Er kan volgens het comité geen sprake zijn van deze plannen door te voeren zonder een eerlijke verdeling van het vliegtuiglawaai over de regio's rond de luchthaven.

Nicolas Maeterlinck

Drukte op de luchthaven op de eerste dag van de zomervakantie.

Meest gelezen