Europees Parlement en lidstaten raken het eens over begroting 2017

De onderhandelaars van het Europees Parlement en van de EU-lidstaten hebben afgelopen nacht een akkoord bereikt over de Europese begroting voor volgend jaar. Er wordt extra geld uitgetrokken voor het aanpakken van de migratiecrisis, voor veiligheid, voor werkgelegenheid en voor studentenmobiliteit in het kader van Erasmus+.

De Europese instellingen hebben elk jaar een zware kluif aan de onderhandelingen over de Europese begroting. Dit jaar werd de deadline echter ruim gehaald en dreigt er voor een keer geen crisis over de financiën van de Unie. De onderhandelingen werden geleid door de Slovaakse staatssecretaris voor Financiën, Ivan Lesay. Slovakije is nog tot eind dit jaar voorzitter van de Europese Unie.

Het parlement en de Raad zijn overeengekomen dat er in 2017 voor een totaalbedrag van 134,49 miljard euro betalingen mogen worden gedaan, de financiële engagementen (voor volgend jaar of later) mogen niet meer dan 157,88 miljard euro bedragen. Wat de betalingen betreft, is dat een daling met 6,5 procent in vergelijking met dit jaar, de vastleggingen liggen 1,9 procent hoger.

"De kracht van de begroting 2017 ligt in haar focus op prioriteiten als migratie, zoals het aanpakken van haar hoofdoorzaken, en het aanmoedigen van investeringen om de groei te stimuleren en jobs te creëren", zegt Ivan Lesay. Hij wijst er ook op dat de Europese begroting de staatsfinanciën van de lidstaten niet bezwaart.

Naar migratie en veiligheid gaan volgend jaar 11,3 procent meer middelen dan in 2016. Voor groei en jobs wordt 12 procent meer uitgetrokken. Een deel van dat extra geld gaat naar Erasmus+, het bekende uitwisselingsprogramma. In het parlement wordt er tevreden op gereageerd dat ook de strijd tegen jeugdwerkloosheid meer middelen krijgt. "Dit is een investering in de toekomst", zegt de Franse liberaal Jean Arthuis.

Het is nu aan de Raad en aan het Europees Parlement om het akkoord te bekrachtigen. In het parlement gebeurt dat tijdens de plenaire vergadering van december in Straatsburg.

Meest gelezen