Fietsers mogen in het Brussels Gewest voortaan door rood rijden

De 19 gemeenten van het Brussels Gewest worden voortaan verplicht om borden te plaatsen die aanduiden dat fietsers op een kruispunt door een rood licht mogen rijden om af te slaan naar rechts of rechtdoor te rijden. Het besluit is een gezamenlijke beslissing van Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) en minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A).

Door het rood rijden mag wel enkel op kruispunten waar een verkeersbord B22 of B23 aanwezig is. De verkeersborden hingen al op heel wat gewestwegen, maar moeten nu ook op de gemeentewegen de algemene regel worden. Via ministerieel besluit wordt artikel 67.4.3e van de wegcode daartoe aangepast. De maatregel kwam er op vraag van het Brussels Fietsobservatorium.

"In onze buurlanden Nederland en Frankrijk zijn soortgelijke regels al jaren van kracht en daar is aangetoond dat er helemaal geen stijging is van verkeersongevallen", aldus staatssecretaris Debaets.

In Brussel liep op de gewestwegen al enkele jaren een testfase en die resultaten waren eveneens positief. Mocht een kruispunt echt te gevaarlijk zijn, dan kunnen de burgemeesters hun keuze om geen verkeersbord te plaatsen, wel motiveren.

De nieuwe verkeersregel moet ook een aanzienlijke tijdswinst opleveren. Een Brusselse fietser staat namelijk gemiddeld één vijfde van de reistijd voor een rood licht.

Op de 475 gewestelijke kruispunten met verkeerslichten hangen in totaal al 348 borden B22 of B23. De komende maanden worden er nog 40 bijgeplaatst.

Fietsersbond tevreden

Bij de Fietsersbond zijn ze tevreden dat het Brussels Gewest de gemeenten stimuleert om de nieuwe verkeersborden te plaatsen op de daartoe geschikte kruispunten. "De verkeerslichten zijn er eigenlijk gekomen voor het gemotoriseerd verkeer, terwijl die op veel kruispunten niet nodig zijn voor fietsers en voetgangers. Dus dan is dit de juiste maatregel", vertelt Roel De Cleen, woordvoerder van de Fietsersbond.

De Fietsersbond is wel van mening dat de inhaalbeweging tegenover de buurlanden nu moet voortgezet worden. "Er waren al heel wat borden geplaatst op de Brusselse gewestwegen, maar er kan zeker op de gemeentewegen en in heel Vlaanderen een inhaalbeweging gebeuren, die is ook nodig."

Meest gelezen