Is een uitstap uit fossiele energie tegen 2030 haalbaar?

Groen wil tegen 2030 een uitstap uit fossiele energie. Realiseerbaar of te ambitieus? We laten enkele experten aan het woord.

"De voorstellen moeten we niet met een bazooka afschieten, maar lijken binnen de horizon van 2030 wel erg ambitieus", begint Danielle Devogelaer. Als energie-experte voor het Federaal Planbureau bestudeert ze het Belgische energiesysteem in de aanloop naar 2030 en 2050.

"Uit onze berekeningen blijkt dat het meest ambitieuze cijfer qua hernieuwbare energie 24% is." Zoveel procent van alle eindenergieverbruik zou in 2030 kunnen komen uit duurzame bronnen.

Groen mikt hoger: 50% hernieuwbare energie tegen 2030. In 2014 maakte hernieuwbare energie slechts 8% uit van het bruto finaal energieverbruik.

"We mogen ambitie tonen"

Volgens Joeri Van Mierlo (VUB), hoogleraar in elektrische mobiliteit, is zo'n statement als dat van Groen nodig. Hij haalt het voorbeeld aan van Noorwegen dat al in 2025 alle wagens op benzine en diesel wil bannen. "Als de autoconstructeurs dat doel voorgeschoteld krijgen, kunnen ze ernaar beginnen te handelen."

Mosterd in het buitenland

Groen argumenteert dat alle maatregelen al elders in het buitenland in voege zijn. Maar zo'n makkelijke optelsom is het niet volgens Devogelaer. "Geen enkel land doet al die zaken samen. Het is beter een paar strijddomeinen uit te kiezen en daar volop op in te zetten."

Voor Devogelaer kunnen we niet altijd vergelijken met andere landen. "Met een beperkt budget en oppervlak strijdt België met andere wapens dan landen die een veel groter potentieel aan zon en wind bezitten."

50% hernieuwbare elektriciteit

Voor elektriciteit is het verhaal anders dan voor energie in het algemeen. "Tegen 2030 zou wél ongeveer de helft van de elektriciteitsopwekking kunnen gebeuren door hernieuwbare bronnen als wind, zon en biomassa", voorspelt Devogelaer.

Elektrische voertuigen

"In de vermindering van broeikasgassen gaan elektrische voertuigen een grote rol spelen", reageert Van Mierlo, hoogleraar in de elektrische mobiliteit. Hij voorspelt dat de opslagcapaciteit van batterijen in elektrische voertuigen snel zal groeien en dat prijzen zullen dalen.

"Je mag de technologische vooruitgang niet onderschatten. Binnen enkele jaren heb je voertuigen die 300 tot 500 kilometer op elektriciteit kunnen afleggen."

Lege batterijen

"De grootste uitdaging bij hernieuwbare energie is hoe je het systeem stabiel kan houden", werpt Lieven Vandevelde (UGent) op. Hij is hoogleraar in de elektrische energietechniek. "Hoe blijft er een evenwicht tussen wat we produceren en wat we verbruiken?"

Van Mierlo wijst op de rol die elektrische voertuigen daarin kunnen spelen. "Al die elektrische wagens hebben batterijen. Als er veel productie is van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld door een stralende zon, kan de energie daarin opgeslagen worden. Als er te weinig energie voor handen is, kan de energie zelfs terug uit die batterijen gehaald worden."

De tien voorstellen van Groen

1. Vanaf 2030 geen verkoop meer van benzine- of dieselwagens.

2. Vanaf 2018 enkel nog elektrische voertuigen bij De Lijn en MIVB.

3. Trein promoten, vliegen duurder maken.

4. btw-verlaging op herstelling toestellen.

5. Geen wegwerpzakjes meer.

6. Geen nieuwe stookolietanks en aardgasverwarming.

7. Bijna-energieneutrale woningen vanaf 2018.

8. Enkel bouwen in woongebieden.

9. Geen overheidsinvesteringen meer in fossiele energie.

10. 50% hernieuwbare energie in 2030.

"Met de klimaatopwarming in gedachten, kan je niet tégen de voorstellen zijn", geeft Devogelaer toe. "Maar we hebben beperkte middelen. Tegen 2030 zonder aardgas, dat is niet kostenefficiënt."

Groen gelooft dat de punten uit het plan haalbaar blijven. "Er is zeker een inspanning nodig, maar dit is een kans om te kiezen voor een fossielvrije wereld", herhaalt woordvoerder Jonas Dutordoir. Ook energie-experte Danielle Devogelaer ondersteunt principieel de punten. "We moeten er alles aan doen om tegen 2030 zo ver mogelijk te geraken", sluit ze af.

Meest gelezen