Voorbije 2 jaar kon FPC Gent al 70 patiënten laten doorstromen

Twee jaar na de opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Gent zijn al 29 patiënten naar een "vervolgvoorziening" doorgestroomd en werden 41 anderen aangemeld bij instellingen in het Vlaamse zorglandschap. Maar de wachtlijsten bij de "vervolginstellingen" zijn lang en de criteria zijn niet altijd op elkaar afgestemd. Bovendien zit het FPC vol.

Het FPC is een hoogbeveiligde instelling waar mensen worden opgevangen die een misdrijf hebben gepleegd, maar die ontoerekeningsvatbaar werden verklaard.

Twee jaar geleden ving het FPC de eerste patiënten op. "En het zijn zeer drukke jaren geweest", zegt zorgmanager Ruben Van den Ameele, die erkent dat het zeer moeilijk is om ervaren personeelsleden te vinden. Op dit moment lopen er 20 vacatures.

Het Centrum kan 264 mensen opvangen en behandelen, en elke plaats is momenteel bezet. Ze worden er individueel behandeld, naargelang hun eigen forensisch psychiatrisch profiel.

70 patiënten "succesvol behandeld"

De voorbije twee jaar konden door die behandeling 70 mensen doorstromen. "Een patiënt moet dan niet langer in een hoogbeveiligde setting als het FPC verblijven", verduidelijkt Van den Ameele. "Sommigen van hen kunnen zeker en vast terug in de dagelijkse maatschappij stappen. Maar heel belangrijk: ook zij zullen niet alleen gelaten worden."

Van die 70 zijn 29 patiënten effectief doorgestroomd naar een "vervolgvoorziening", waar ze verder behandeld en begeleid worden, bijvoorbeeld in psychiatrische ziekenhuizen. De rest is aangemeld bij instellingen in het Vlaams zorglandschap, maar voor hen is nog geen plaats gevonden. Het FPC hoopt om in de sector snel een consensus te bereiken over de leidende criteria voor doorstroom, want de criteria zijn niet altijd op elkaar afgestemd.

"Voor sommigen is verblijf in FPC moeilijker dan gevangenis"

In de gewone Belgische gevangenissen zitten momenteel nog zo'n 750 geïnterneerden die wachten op een plaats in een aangepaste instelling. Binnenkort gaat er ook een FPC in Antwerpen open, wat verlichting moet brengen, al moet niet elke geïnterneerde naar zo'n hoogbeveiligde instelling.

Maar sommige geïnterneerden blijven liever sowieso in de gevangenis. "Sommigen zitten namelijk al een lange tijd in de gevangenis. Als patiënten bij ons worden opgenomen, worden ze niet meer met rust gelaten zoals in de gevangenis. Voor die mensen is een verblijf in het FPC moeilijker omdat ze aan zichzelf moeten beginnen werken", verklaart zorgmanager Ruben Van den Ameele van het FPC Gent.

Meest gelezen