Watermaatschappijen plannen forse tariefverhogingen

De watermaatschappijen zijn van plan om hun tarieven voor drinkwater de komende jaren aanzienlijk te verhogen. Dat blijkt uit de tariefplannen voor de komende 6 jaar die ze hebben ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De prijs van drinkwater is goed voor 40 procent van de totale waterfactuur.

De voorbije jaren is de waterfactuur al een pak gestegen en die trend zal zich wellicht voortzetten. Volgens de nieuwe tariefplannen zou de prijs van het drinkwater de komende 6 jaar tot 31 procent de hoogte kunnen ingaan. Hoe hoog de prijsstijging is, hangt af van de watermaatschappij waarbij u aangesloten bent, het aantal personen in uw gezin en uw verbruik. Daarbij geldt: hoe meer personen in het gezin, hoe groter de stijging. En hoe groter het verbruik, hoe groter de stijging.

De watermaatschappijen verhogen de prijs omdat ze minder inkomsten hebben -te danken aan het zuinigere verbruik van de Vlaming- maar wel grote investeringen moeten doen de komende jaren.

Maximale stijging per watermaatschappij

  • De Watergroep: +30,9 procent
  • Pidpa: +13,5 procent
  • Farys: +14,3 procent
  • IWVB: +3,2 procent
  • Waterlink: +17,7 procent

"Minister communiceert te laat"

Regulator VMM moet haar goedkeuring nog geven aan de tariefplannen, maar volgens SP.A-parlementslid Rob Beenders is alles zo goed als rond. Hij verwijt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) dat ze niet vroeger communiceert over de nieuwe maximumtarieven. De minister heeft aangekondigd dat ze dat zal doen op 24 december, terwijl de nieuwe tarieven al ingaan op 1 januari 2017.

Volgens Beenders brengt de minister door de late communicatie enkele groepen in de problemen, zoals de mensen die dankzij sociale correcties een lager tarief betalen. Zij dreigen in 2017 de prijsstijging volledig te moeten betalen. Daarnaast kunnen ook de OCMW's nog niet meteen met de nieuwe tarieven aan de slag.

Grote verschillen in factuur

De waterfactuur bestaat uit drie delen. Er is de prijs van het drinkwater, goed voor 40 procent van de factuur. Daarnaast betalen we bijdragen voor de aanleg van rioleringen en voor de zuivering van het water.

De factuur verschilt heel erg per regio, zo is Vlaams-Brabant een stuk duurder dan Antwerpen. Ook de grootte van het gezin speelt een belangrijke rol, singles en gepensioneerden betalen meer dan een gezin met kinderen (door de andere componenten van de factuur, niet door de drinkwaterprijs). Beenders roept de Vlaamse regering op om dat systeem "eerlijker en rechtvaardiger" te maken.

"Tussen 1 en 2 euro extra per maand"

De Watergroep, de maatschappij waarbij ruim de helft van de Vlaamse gezinnen is aangesloten, voert de grootste tariefverhoging door. Ze willen het cijfer van 30,9 procent wel nuanceren, omdat enkel gesproken wordt over het drinkwater, niet over de totale factuur, en omdat de stijging niet voor alle gebruikers zo hoog is.

"Voor de totale factuur over 6 jaar gaat het globaal genomen over een stijging van 11 procent", zegt Kathleen De Schepper van De Watergroep. "Dat komt neer op tussen 1 en 2 euro extra per maand."

Meest gelezen