BBI-directeurs distantiëren zich van Karel Anthonissen

De directeurs van de Bijzondere Belastinginspectie hebben minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) een brief gestuurd om zich te distantiëren van hun Gentse collega Karel Anthonissen, na zijn strafklacht rond meer dan 60.000 regularisatiedossiers.

Anthonissen diende vorige maand een strafklacht in bij alle parketten van het land over mogelijke witwassing in niet minder dan 61.546 dossiers van fiscale regularisatie. Het witgewassen kapitaal zou volgens hem in totaal oplopen tot 36 miljard euro.

"We willen ons volledig distantiëren van de ingediende klacht", stellen de BBI-directeurs van Namen, Brussel, Antwerpen en de vijfde directie, die zich vooral bezighoudt met internationale dossiers, gesteund door de directeur-generaal. In hun brief bevestigen ze hun engagement in de strijd tegen fiscale fraude, maar gaan ze in tegen de manier waarop hun collega de feiten voorstelt. Volgens hen gaat het om "een niet-correcte weergave van cijfers en van de juridische en fiscale werkelijkheid".

Nog in de brief zeggen de directeurs dat ze bereid zijn tekst en uitleg te komen geven in de Kamercommissie Financiën of de speciale commissie rond de Panama Papers en de internationale fiscale fraude. Voorzitter Eric Van Rompuy (CD&V) van de commissie Financiën las de brief voor aan zijn collega's.

Philipsen: "Begrijp de frustratie van meneer Anthonissen"

Topman Frank Philipsen was vandaag ook te gast in de commissie. Hij beklemtoonde dat elke belastingcontroleur moet beseffen dat hij binnen een bepaald wettelijk kader werkt, inclusief de nodige verjaringstermijnen.

Philipsen viel zijn Gentse directeur echter niet af, integendeel. "Ik begrijp de frustratie van meneer Anthonissen", klonk het. "Ik kan niet ontkennen dat hij graag uitspraken doet in de pers, maar hij klopt al een hele tijd op dezelfde nagel: er is een probleem met fiscaal verjaard kapitaal. Hij praat er al jaren over." Sinds 2004 vonden vier grote fiscale regularisatierondes plaats. "We stellen vast dat vandaag nog steeds niet iedereen heeft aangegeven wat hij, of zijn ouders of grootouders destijds had moeten aangeven", voegde Philipsen er nog aan toe.

De BBI-topman ontkende voorts met klem dat er sprake zou zijn van clans binnen de Bijzondere Belastinginspectie. Hoe dan de demarche verklaren van Anthonissen, vroegen verschillende Kamerleden zich af. "Hij weet dat hij met 61.000 dossiers de parketten gaat overspoelen. Het is een verbazend signaal aan de politiek, ongetwijfeld aan zijn hiërarchie en mogelijk ook aan de gerechtelijke wereld", argumenteerde PS'er Ahmed Laaouej.

Wat doet Justitie met de 61.000 dossiers?

Het is voorlopig afwachten wat Justitie met de 61.000 dossiers zal doen. Volgens Philipsen zal men prioriteiten moeten stellen en moeten bekijken welke dossiers een strafrechtelijk vervolg verdienen. Ecolo-Kamerlid Georges Gilkinet drukte alvast de hoop uit "dat we in België toch eens het signaal kunnen geven dat zware fraude zo nu en dan ook gesanctioneerd wordt in verhouding tot de omvang".

Binnen de meerderheid werd de manier van werken van Anthnoissen alvast niet op gejuich onthaald. "Dit geeft een wrang gevoel", liet Van Rompuy optekenen. Volgens MR-collega Benoît Piedboeuf schieten sommige ambtenaren soms nogal snel op de wetgever. "Ze moeten ook zelf hun werk doen."

Tot slot bleek dat ook de regionalisering van de fiscaliteit niet meteen helpt om een goede opvolging van de dossiers te verzekeren. Een belangrijk deel van de geviseerde belastingen bij regularisaties zijn immers de successierechten, die intussen bij de gewesten zitten. Bij problemen speelt de BBI pv's door aan de gewestelijke administraties, maar ze heeft geen zicht meer op wat daar dan verder nog mee gebeurt, aldus nog Philipsen.

Meest gelezen