Parket-generaal: "Uit niets blijkt beïnvloeding magistraten in onderzoek kasteelmoord"

Volgens het parket-generaal van Gent blijkt "uit niets" dat er enige beïnvloeding is geweest van magistraten tijdens het onderzoek naar de moord op kasteelheer Stijn Saelens. Er zijn ook geen gesprekken achtergehouden, aldus het parket-generaal.

Gisteren bracht "Terzake" dat de familie Saelens pogingen zou hebben ondernomen om het onderzoek naar de moord op Stijn Saelens te beïnvloeden. De ouders van de kasteelheer zouden dat onder meer gedaan hebben door een bevriende magistraat aan te spreken.

Het parket-generaal deed eerder al onderzoek naar de mogelijke beïnvloeding en blijft nu bij zijn besluit dat de magistraat geen strafbare feiten heeft gepleegd. "De twee gesprekken van de magistraat met de familie van de vermiste kwamen wel degelijk aan bod in ons gevoerde onderzoek. Er werden dus helemaal geen gesprekken door de onderzoeksrechter achtergehouden", verduidelijkt het parket-generaal in een mededeling.

De gesprekken die de familie Saelens heeft gehad met hun advocaten en met een bevriende politicus "behoren tot de privésfeer" van de familie en maakten aldus geen deel uit van het onderzoek, aldus nog het parket-generaal. "Uit niets blijkt dus enige beïnvloeding van magistraten tijdens het onderzoek", luidt hun besluit.

Waarom onze berichtgeving over het onderzoek naar de Kasteelmoord relevant was

Het parket-generaal van Gent liet in een persmededeling weten “dat uit niets beïnvloeding van magistraten blijkt” en dat “de twee gesprekken van een magistraat met de familie wel degelijk aan bod kwamen in het gevoerde onderzoek” naar mogelijke beïnvloeding in de Kasteelmoordzaak. Het is niet de bedoeling om een polemiek te starten. Maar toch even de journalistieke argumenten op een rij voor de berichtgeving in Terzake van 17 november.

- De fragmenten van telefoongesprekken die we in de reportage lieten horen, waren een bijzonder kleine selectie van een 50-tal telefoongesprekken. Die fragmenten komen uit een doos op het Brugse parket met daarop een sticker ‘niet relevante gesprekken’.

- In een brief heeft het parket-generaal in Gent àlle telefoongesprekken in dit dossier opgevraagd. De onderzoeksrechter in Brugge liet daarop weten dat hij alle relevante gesprekken zou bezorgen. Uit onze informatie bleek dus dat bepaalde gesprekken, die als niet-relevant werden beoordeeld, niet werden overgemaakt voor verder onderzoek. Advocaten verklaren vandaag in de media ook dat ze al lange tijd die telefoongesprekken hebben opgevraagd, maar nooit te horen hebben gekregen.

- Het parket-generaal heeft het verder over vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en cliënten. Die mogen niet in een onderzoek worden aangewend. Na rijp beraad hebben we daar fragmenten uit laten horen omdat we de maatschappelijke relevantie groot genoeg vonden. Uit de gesprekken blijkt dat er pogingen tot beïnvloeding zijn geweest.

Justitie heeft een andere finaliteit dan journalistiek. Met onze berichtgeving wilden we aantonen dat de familie van het slachtoffer tijdens het onderzoek haar invloedrijk netwerk heeft aangewend om te proberen druk te zetten. Daarmee werd onder meer geprobeerd de aandacht af te wenden van een incestklacht uit 2011 waar het gerecht in Brugge niets mee had gedaan. Die incestklacht is een van de kiemen van de Kasteelmoord.

Het parket in Brugge stelt dat er op geen enkel moment sprake is geweest van enige druk. Ze catalogeren de contacten met de burgerlijke partij onder de noemer ‘slachtofferbejegening’. Dat hebben we ook meegedeeld in onze berichtgeving. Tijdens het onderzoek in opdracht van het parket-generaal is de magistraat die banden heeft met de familie Saelens ondervraagd. Tijdens die ondervraging ontkende hij ieder contact met de familie. Nadat hij vernam dat de gsm-signalen van verschillende leden van de familie Saelens in de buurt van zijn villa waren opgevangen, gaf hij toe dat hij de familie ontvangen had. Hij verklaarde vervolgens alleen maar een folder van slachtofferhulp te hebben overhandigd. Andere aanwezigen verklaarden echter dat de magistraat twee uur lang over het onderzoek heeft gepraat.

De essentie van de reportage ging over het feit dat er een 'ons kent ons'-sfeer rond het onderzoek naar de Kasteelmoord hangt en dat er op zijn minst verschillende pogingen tot beïnvloeding zijn geweest. Onze berichtgeving blijft ons inziens overeind én relevant.

Meest gelezen