Vlaamse regering verscherpt controle op wapentrafiek

De Vlaamse regering verscherpt de controle op de trafiek van wapens. Voortaan zullen wapens ook worden gecontroleerd als ze gewoon worden doorgevoerd. Nu is er alleen een controle voor wapentuig als het op Vlaamse bodem wordt overgeladen. De Vlaamse regering zal ook de export naar een bepaald land kunnen verbieden.

Het nieuwe decreet breidt de controle op wapens en militair materiaal dus uit. Doordat de controle wordt uitgebreid naar alle wapens die door Vlaanderen worden vervoerd, kan er effectiever worden opgetreden tegen illegale wapentransporten. De Vlaamse regering wordt ook transparanter in de rapportering.

"Daarnaast gaan we een algemene maatregel invoeren dat we voor een bepaalde periode kunnen zeggen dat we aan een land niets uitvoeren wegens redenen zoals een dreigend gevaar voor schending van de mensenrechten", aldus Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

Op die manier kan de Vlaamse regering zelf een wapenembargo opleggen aan een bepaald land als zo'n embargo om diplomatieke redenen niet lukt vanuit de Verenigde Naties en de Europese Unie. "Hiermee toont deze Vlaamse regering dat we verder gaan dan de Europese en internationale standaarden inzake de controle op de wapenhandel", luidt het.

In september nog keurde minister-president Bourgeois een vergunning goed voor de uitvoer van wapenonderdelen naar Saudi-Arabië. Bourgeois verdedigde zich met de vaststelling dat die voor civiel gebruik bestemd waren, en dat er op dit ogenblik geen Europees wapenembargo tegen Saudi-Arabië was. Oppositiepartij SP.A had toen felle kritiek op die beslissing.

Meest gelezen