Vlaanderen ziet schulden komende jaren bijna verdubbelen

De Vlaamse regering verwacht dat de schuld in 2022 zal stijgen tot 35 miljard euro, tegenover 19 miljard eind vorig jaar. Bijna een verdubbeling dus op zeven jaar tijd. Maar Vlaanderen krijgt wel een gunstige rating voor wat betreft onze financiële positie, en minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD) wil die behouden door de schuld te beperken tot maximaal 65 procent van de begroting.
Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD)

In 2008 was de Vlaamse schuld zo goed als afgebouwd, maar door de financiële en economische crisis stegen de schulden en de tekorten. Vorig jaar kwam de schuld uit op 19 miljard euro, oftewel 4,5 procent van het Belgische bbp. Ter vergelijking: voor België is dat maar liefst 107 procent, ver boven de Maastrichtnorm van 60 procent.

De Vlaamse regering heeft echter nog enkele grote investeringsprojecten in het vooruitzicht, die geld gaan kosten. Denk aan de bouw van sociale huurwoningen en de prefinanciering van Oosterweel. Bovendien moet er door strengere Europese boekhoudregels meer opgenomen worden in de begroting.

"Verwacht wordt dat daardoor de totale Vlaamse schuld zal stijgen tot 35 miljard euro in 2022, 7 procent van het bbp", meldt minister Tommelein.

"Financiële positie gezond en uniek"

Een stijgende Vlaamse schuld dus. "Maar de Vlaamse financiële positie is momenteel gezond en uniek", zegt Bart Tommelein. Hij verwijst naar de Aa2-rating die de Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody's aan Vlaanderen geeft. Dat is beter dan de Belgische rating.

Momenteel bedraagt de schuldratio - de verhouding van de schuld tot de begroting - in Vlaanderen dan ook slechts 46 procent. Minister Tommelein wil die goede ratingpositie behouden. De Vlaamse regering heeft daarom beslist dat de Vlaamse schuld de komende jaren maximaal mag oplopen tot 65 procent van de Vlaamse begroting.

Een manier om de schuldnorm af te dwingen van toekomstige regeringen is er evenwel niet. "Als een toekomstige coalitie beslist om de norm te verhogen of te verlagen is dat hun zaak", aldus Tommelein.

"Schuldenberg niet meer dan een heuveltje"

“Het is niet dat we als Vlaamse overheid plots veel meer uitgeven dan we ontvangen. Het gaat om een louter boekhoudkundige operatie, waarbij schulden die vroeger buiten beschouwing werden gelaten, nu wel mee in rekening worden gebracht”, reageert Matthias Diependaele, Vlaams fractieleider voor de N-VA.

“Door opnieuw een schuldnorm in te voeren, doen we precies wat het Rekenhof vraagt, namelijk een plan opmaken dat de schuldenberg onder controle brengt.” Diependaele onderstreept ook dat de Vlaamse schulden”berg” niet meer is dan een heuveltje. Ook het kabinet van Tommelein benadrukt dat de invoering van de schuldnorm en de relatief lage Vlaamse schulden positief nieuws is.

Meest gelezen