FANC uit bezorgdheid om veiligheid kerncentrales in brief aan Electrabel

De topman van het FANC, Jans Bens, heeft de afgelopen maanden twee brieven geschreven naar de CEO's van Electrabel en Engie om te klagen over de veiligheid in de kerncentrales en de manier waarop Electrabel met het probleem omgaat.
FANC-topman Jan Bens.

De eerste brief dateert van juli 2016 en was gericht aan Philippe Van Troeye, CEO van Electrabel. Daarin uitte Bens zijn bezorgdheid over een studie rond de brandveiligheid van de kerncentrales. Uit die studie bleek dat bij een brand de mogelijkheid van een nucleaire ramp bestaat. Maar het was vooral de lakse houding van Electrabel die volgens Bens van een "enorme schaamteloosheid" getuigt.

In de tweede brief, van september, richt Bens zich tot Isabelle Kocher, hoofd van Engie. Daarin toont hij zijn ongerustheid over hoe Electrabel zijn nucleaire activiteiten beheert en vooral het gebrek aan een proactieve houding van de energieproducent. Vooral de situatie in de kerncentrale van Tihange baart Bens zorgen. Hij laakt "het onvermogen, nu al meer dan een jaar, van Electrabel om structureel, snel en efficiënt te reageren om de veiligheid significant te verhogen".

Twee bezoeken aan Tihange in augustus brachten aan het licht dat het nieuwe actieplan van Electrabel slechts gedeeltelijk was geïmplementeerd en dat de structurele problemen op het organisatorisch niveau bij Electrabel blijven aanhouden.

Electrabel bevestigt het bestaan van beide brieven en zegt het probleem heel serieus te nemen.

Meest gelezen