Vlaamse begroting fors in het rood in 2018

De Vlaamse begroting gaat in 2018 fors in het rood. Dat blijkt uit de meerjarenraming tot 2022 die de Vlaamse regering gisteren heeft goedgekeurd. Het tekort heeft te maken met de zesde staatshervorming en de federale taxshift.

Uit de meerjarenraming tot 2022 van de Vlaamse regering blijkt dat Vlaanderen in 2018 een bedrag van zowat 900 miljoen euro moet terugstorten aan het federale niveau. Dat is het gevolg van een overschatting van het bedrag dat de federale overheid in de periode 2015-2017 moest doorstorten voor de personenbelasting.

"De terugbetaling komt niet als een verrassing, maar het concrete bedrag wordt nu pas duidelijk", zegt minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD). De Vlaamse begroting zal dus in 2018 fors in het rood gaan. "Deze kosten zijn eenmalig en hebben niets met het beleid van de Vlaamse regering op zich te maken. Het eenmalig tekort voor Vlaanderen in 2018 is tegelijk een meevaller voor federaal, daarom gaan zowel De Hoge Raad van Financiën als de Europese Commissie ermee akkoord", aldus Tommelein.

Een andere kost die op de Vlaamse begroting van de volgende jaren weegt, is de federale taxshift. Die kost Vlaanderen 312 miljoen euro in 2017, 322 miljoen euro in 2018 en 560 miljoen euro in 2019. Vanaf 2019 wil Vlaanderen wel opnieuw aanknopen met een begrotingsevenwicht. De bouw van de Oosterweelverbinding wordt nog steeds buiten dat evenwicht gerekend.

De lastenverlagingen in het kader van de taxshift zullen niet worden gecompenseerd met andere belastingverhogingen, belooft de regering. Ook de ambitie om deze legislatuur 1,5 miljard euro aan nieuw beleid door te voeren, blijft overeind.

"Vlaanderen stevent af op tekort door onkunde Van Overtveldt"

Door de onkunde van federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) stevent de Vlaamse regering af op een tekort. Dat concludeert de SP.A uit de meerjarenbegroting tot 2022 die werd overgemaakt aan het parlement.

"Door de onkunde van federaal minister Van Overtvelt, die met zijn niet-gefinancierde taxshift gratis geld meent te kunnen uitdelen, stevent Vlaanderen in 2019 af op een minderinkomst van 500 miljoen euro en in 2022 zelfs van 875 miljoen euro", zegt Jan Bertels van de SP.A. "De Vlaamse ministers laten de federale regering dus doodgemoedereerd in hun kas graaien."

De SP.A vindt dat Vlaanderen zich moet verzetten tegen het federale beleid. "Maar neen, deze eerste Vlaamse regering die geleid wordt door een Vlaams-nationalist kiest ervoor gedwee aan de leiband te lopen van de Belgische schoonmoeder. Dat is geen beleid voor de Vlamingen, maar tegen de Vlamingen."

Vlaams minister van begroting Tommelein zegt dat de SP.A allen op een hoopje gooit. Het eenmalig tekort in 2018 is vooral te wijten aan de bijzondere financieringswet, die de SP.A zelf heeft gestemd, zegt Tommelein.

Meest gelezen