Eric Van Rompuy: "Beschouwt premier ons als analfabeten?"

In zijn wekelijkse nieuwsbrief haalt Eric Van Rompuy (CD&V), voorzitter van de Kamercommissie Financiën, uit naar premier Michel (MR). De voorzitter neemt het niet dat Michel de Europese kritiek op het begrotingswerk minimaliseert. "Beschouwt de eerste minister de parlementsleden als een groep analfabeten die niet kunnen lezen? De Europese Commissie is vlijmscherp zowel over de begroting 2016 als 2017. We zijn duidelijk niet op koers." Hij betwijfelt dan ook of de begroting tijdig door het parlement raakt.

Van Rompuy maakt ernstig voorbehoud bij de timing van de begrotingsbesprekingen. "Woensdag krijg ik als voorzitter van de commissie de parlementaire documenten overhandigd. Rijkelijk laat, want normaal moeten die aan het parlement worden bezorgd op 15 oktober." Volgens de CD&V'er is het ongezien dat de regering 40 dagen te laat is.

"Willen we de begroting goedgekeurd krijgen voor het Kerstreces, dan moet de eindstemming over het budget in de commissie ten laatste op woensdag 14 december gebeuren", schrijft hij. "Het wordt dus een erg krappe timing voor de bespreking, amper acht dagen na het advies van het Rekenhof. Als de regering denkt dat het parlement een brievenbus is voor haar begrotingsdocumenten, zou ze zich dit jaar erg kunnen vergissen. Het worden nog zware debatten waar timing ondergeschikt moet zijn aan het inhoudelijke debat."

Van Rompuy roept de Kamerleden dan ook op te bewijzen dat ze geen "vadsige verkozenen" zijn die "aan de ketting liggen van de regering en de partijbonzen", zoals Rik Van Cauwelaert schreef.

Meest gelezen