Duterte wil kinderen vanaf 9 jaar naar de gevangenis kunnen sturen

Kinderen van 9 jaar naar de gevangenis sturen: als het van de Filipijnse regering afhangt, kan het binnenkort. Volgende maand stemt het parlement over een wetsontwerp dat voorziet in het invoeren van de doodstraf en het verlagen van de strafbare leeftijd van 15 naar 9 jaar. Kinderrechtenorganisaties roepen de parlementsleden op om tegen te stemmen. "Kinderen zijn geen criminelen", klinkt het in een campagne.
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Een half jaar geleden werd Rodrigo Duterte met een grote meerderheid verkozen tot nieuwe president van de Filipijnen. Zijn programma voorzag in een nultolerantie tegenover misdaad, in het bijzonder de drugshandel. In die drugstrafiek worden vaak minderjarigen als koeriers ingezet.

Duterte stelde voor om de strafbare leeftijd te verlagen van 15 naar 12 jaar, maar voor zijn medestanders volstond dat niet. Zij wilden nog een stap verder gaan, zodat het wetsontwerp dat nu voorligt, bepaalt dat kinderen vanaf 9 jaar in de gevangenis moeten kunnen belanden.

Unicef, de kinderfonds van de Verenigde Naties, trekt aan de alarmbel. Het wijst er de regering op dat Manilla destijds het VN-verdrag inzake de rechten van het kind heeft ondertekend, dat bepaalt dat de strafbare leeftijd niet lager mag liggen dan 12 jaar. "De gevangenis is geen plaats voor kinderen", zegt Unicef. "Dat de Filipijnse regering kinderen naar penitentiaire instellingen wil sturen, is verontrustend."

Met de campagne #ChildrenNotCriminals willen kinderrechtenorganisaties de parlementsleden oproepen om het wetsontwerp niet goed te keuren. "Kinderen beschuldigen is onrechtvaardig", zegt Ernesto Almocera van Plan International Philippines. "Als we dat doen, zullen we van kinderen uiteindelijk geharde criminelen maken."

"We kunnen kinderen niet vasthouden onder dezelfde omstandigheden als volwassen criminelen", zegt Melanie Llana van de organisatie Philippine Action for Youth Offenders. "Gaan we echt 9-jarigen opsluiten, terwijl we weten dat ze nog niet volledig ontwikkeld zijn?"

 

Unicef en de kinderrechtenorganisaties vragen Duterte om geen kinderen op te sluiten, maar werk te maken van de oorzaken voor kindercriminaliteit, zoals armoede, afwezigheid van de ouders of een gebrekkig onderwijs.

Mensenrechtenorganisaties trekken al geruime tijd aan de alarmbel over de war on drugs van Duterte. Sinds hij de eed als president aflegde, zijn al bijna 2.000 mensen gedood door de politie, en zijn 2.800 anderen omgekomen in onduidelijke omstandigheden.