KU Leuven vraagt versoepeling taaleisen voor buitenlandse professoren

Buitenlandse professoren moeten 3 jaar na hun aanstelling aan een Vlaamse universiteit, slagen voor een Nederlandse taaltest op B2-niveau. Dat is te snel, zegt Didier Pollefeyt, vicerector van de KU Leuven, aan het studentenblad Veto. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil de termijn bekijken.

Sinds enkele jaren moeten buitenlandse professoren binnen de 3 jaar het B2-niveau behalen, om vastbenoemd te geraken aan een Vlaamse universiteit. Ter vergelijking: een middelbare scholier moet bij zijn afstuderen het niveau B1 behalen voor Frans en Engels. Dat is dus één trapje lager.

In de praktijk blijkt dat echter niet haalbaar, zegt Pollefeyt. "Neem nu iemand die uit India of China komt, en topspecialist is in het maken van microchips", verklaart de vicerector. "Die verhuist met zijn hele gezin naar hier, en moet dan naast zijn integratie en onderzoeksopdracht, ook nog op korte tijd het Nederlands gaan verwerven. Aan de feiten merken we dat dat op 3 jaar niet lukt. Zeker niet als je moedertaal bijvoorbeeld een Aziatische taal is."

De KU Leuven vraagt daarom aan de minister van Onderwijs om de termijn te verlengen naar 5 jaar. "Anders gaan we internationale toppers afschrikken om hier in Vlaanderen te komen doceren", vreest Pollefeyt. "We merken dat een aantal mensen dat risico niet durven nemen."

Ook Luc Sels, decaan van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, is het eens met Pollefeyt. "In ons domein zitten we al met niet-competitieve salarissen", laat hij aan Veto weten. "Als daar nog eens een strikte taalvereiste bijkomt, is dat nefast."

Crevits bekijkt vraag

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil de vraag van de KU Leuven bekijken. "Een snelle integratie van buitenlandse professoren aan onze universiteiten en hogescholen is van het allergrootste belang. Ik vind dus dat we mogen verwachten dat het Nederlands gekend is en ook van een hoog niveau is", zegt ze aan VRT Nieuws.

"Ik heb wel begrip voor de bezorgdheid als het gaat over de termijn. Na de evaluatie zal ik de vraag over de versoepeling van de termijn (5 in plaats van 3 jaar, nvdr.) bekijken."