Mededingingsautoriteit valt binnen bij farmagroothandelaars

Er zijn huiszoekingen aan de gang bij enkele groothandelaars die farmaceutische producten leveren aan apotheken. Dat meldt de Belgische Mededingingsautoriteit, die waakt over eerlijke concurrentie in ons land. Volgens de instantie zouden sommige groothandelaars afspraken hebben gemaakt met zowel bedrijven als apotheken.

De concurrentiewaakhond zegt te beschikken over informatie die wijst op mogelijke inbreuken. Zo is er een vermoeden dat de bedrijven onderling afspraken hebben gemaakt over de diensten die ze aanbieden aan farmaceutische bedrijven enerzijds en apotheken anderzijds. Het zou dan niet enkel gaan om prijsafspraken. "We hebben enkele bizarre zaken opgemerkt", zegt auditeur-generaal Véronique Thirion.

De huiszoekingen zijn volgens de Mededingingsautoriteit (pdf) maar een eerste stap in het onderzoek. Hoe lang het onderzoek zal duren, zal onder meer afhangen van de complexiteit, de mate van medewerking van de betrokken bedrijven en de uitoefening van de rechten van verdediging.

De hele zaak kwam aan het licht na de fusie tussen PharmaBelgium en Belmedis. Omdat dat twee belangrijke spelers zijn, moet die transactie goedkeuring krijgen van de mededingingsautoriteiten. Tijdens dat proces kwam blijkbaar één en ander aan het licht. "We onderzoeken de hele sector", benadrukt Thirion. "Er zijn vijf grote spelers, maar omdat we maar beperkte middelen hebben, zijn de huiszoekingen beperkt gebleven tot enkele bedrijven."