Personeel Printing Partners keurt akkoord sluiting site Groot-Bijgaarden goed

Met een grote meerderheid van bijna 80 procent hebben de werknemers van Printing Partners in Groot-Bijgaarden het ontwerpakkoord goedgekeurd dat directie en vakbonden onderhandelden voor de sluiting eind 2021 van deze vestiging. Dat is vernomen in vakbondskringen. In deze drukkerij, waar momenteel nog 158 personen werken, worden De Standaard, Metro, Vers l'Avenir en een deel van Het Nieuwsblad gedrukt.

Printing Partners is de drukkerij die De Standaard, Metro, Vers l'Avenir en een deel van Het Nieuwsblad drukt. Momenteel werken er 158 mensen.

De directie kondigde begin september aan dat ze de productie in Groot-Bijgaarden gefaseerd wil overbrengen naar de bestaande drukkerij in Paal (Beringen) waar nu al onder meer Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg worden gedrukt en dat Printing Partners de komende jaren 38 miljoen euro zal investeren in nieuwe installaties. Printing Partners werd in 2010 opgericht als een joint venture van de toenmalige krantengroepen Corelio en Concentra, die inmiddels fuseerden tot Mediahuis.

SWT-regeling

In het sociaal akkoord engageert de directie zich om niemand gedwongen te ontslaan voor eind 2021. Door de gefaseerde afbouw van de productie is er echter in de periode 2019-2021 nog slechts werk voor een honderdtal personen. Om de vermindering van het aantal personeelsleden op te vangen, zal de SWT-regeling vanaf 55 aangevraagd worden waarvoor een 35-tal werknemers in aanmerking komen. Daarnaast kan een even groot aantal aan de slag in Paal, werd een regeling uitgewerkt voor vrijwillig vertrek en kan wie met vervroegd pensioen gaat, rekenen op een financiële bijpassing.

Eind 2021 zullen de resterende werknemers ontslagen worden. Voor hen is bovenop de wettelijk voorziene vergoedingen nog een premie voorzien evenals outplacement. Als er teveel werknemers kiezen voor een vroegtijdig vertrek, zal de directie echter genoodzaakt zijn om de site in Groot-Bijgaarden al vroeger te sluiten. Om mensen te stimuleren langer aan de slag te blijven, is een gefaseerde financiële regeling voorzien voor vrijwillig vertrek. In een eerste fase krijgt men een premie uitbetaald, nadien de wettelijke opzeg- en verbrekingsvergoeding. Pas in de laatste fase heeft men recht op het volledige sociaal plan.