"Versmalling E40 naar Brussel kan niet zonder proefopstelling vooraf"

Het plan van het Brussels gewest om het aantal rijstroken van de E40 naar de hoofdstad terug te schroeven, blijft reactie uitlokken. De werken zouden volgend jaar al beginnen, maar N-VA-parlementslid Lorin Parys uit Leuven wil eerst een proefopstelling zien. Dat heeft hij gezegd in "De ochtend" op Radio 1.

In het plan dat voorligt, zouden er niet langer 6 maar 4 rijstroken de E40 verbinden met Brussel. De vrijgekomen ruimte zou worden omgevormd tot een zogenoemde "stadsboulevard", met onder meer ruimte voor fietsers en bussen en meer open ruimte.

Lorin Parys (N-VA) is bezorgd over de snelle timing van het project. "We moeten eerst cijfers, rapporten en studies hebben die deze piste onderbouwen. Ik verwacht dat de Brusselse overheid zich houdt aan haar eigen afspraken en beloftes, en dat ze effectief éérst een proefopstelling maakt. Op basis van die resultaten kunnen we bekijken wat er goed is voor Brussel én de pendelaars die via de E40 de hoofdstad willen bereiken."

Open VLD Leuven wil maatregelen tegen plan

De Leuvense tak van de Vlaamse liberalen zijn ook koele minnaars van het herstructureringsplan. "Mensen die in Leuven wonen en Brussel werken, dreigen het grootste slachtoffer te worden. In het plan worden immers geen alternatieven voorzien voor pendelaars, noch randparkings noch andere vervoersmiddelen", zo laat Rik Daems weten.

Hij roept de Leuvense gemeenteraad op om zich te verzetten tegen de aangekondigde plannen van het Brussels gewest. Daems wil de Vlaamse regering ook vragen om maatregelen te nemen, die de invoering van deze hervorming vermijden.

"Geen capaciteitsverlies"

Het kabinet van Brussels minister van mobiliteit Pascal Smet (SP.A) benadrukt dat ze hun huiswerk wel degelijk gemaakt hebben. De gevolgen voor de pendelaars zijn wel degelijk bestudeerd, en de resultaten zijn duidelijk.

"Dit project past in de herinrichting van de wijk rond de Reyerslaan. In dat kader zijn er al veel studies gebeurd. Er is geen sprake van capaciteitsverlies voor pendelaars. Onze Vlaamse collega op Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft dat ook al bevestigd in het Vlaams Parlement: dit plan heeft geen negatieve impact op de E40 aan Vlaamse kant."

Scepsis

Niet enkel Parys is momenteel nog niet overtuigd van de plannen. Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB vragen dat er genoeg alternatieven worden voorzien voor pendelaars, nog voor de werken volgend jaar effectief van start gaan. De Fietsersbond is wel positief.