Trapt Trump de Belgische rente de lucht in? - Hans Bevers

Niet alles wat Trump beloofde, is slecht voor Europa. Het is zelfs te hopen dat Europese leiders enkele economische ideeën van Trump overnemen. Het zou onze economie kunnen stimuleren, ook al stijgt de rente dan misschien.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Hans Bevers is hoofdeconoom bij Bank Degroof Petercam. Hij besprak de evolutie van de rente ook in "De vrije markt" vorig weekend.

Donald Trumps verkiezing tot president was niet meteen de uitkomst waarop financiële markten gehoopt of gerekend hadden. Toch reageerde de Amerikaanse beurs positief en steeg de rente, een indicatie dat de economische plannen van Trump positief onthaald worden en dat de inflatie zal stijgen.

Ook in België koerste de rente duidelijk hoger. Sommigen menen zelfs dat we aan de vooravond staan van een forse rente-opstoot. Of dat ook zal gebeuren, hangt in belangrijke mate af van wat Trump werkelijk zal kunnen realiseren. Maar er zijn uiteraard nog andere elementen die een rol spelen.

Voor alle duidelijkheid, ondanks de duidelijke stijging de voorbije maanden, is de rente nog steeds zeer laag. De Belgische rente op tienjarige staatsobligaties noteert op dit moment rond 0,7%. Dat is flink hoger dan de rentestand tijdens de zomermaanden (0,1%) maar nog altijd duidelijk minder dan de voorbije jaren. En ook toen al waren we met z’n allen in de ban van de lage rente.

Veel beloften

Terug naar Trump. Die man belooft wel heel erg veel. Naast een flinke dosis deregulering wil hij de binnenlandse economie stimuleren via belastingverlagingen voor particulieren en bedrijven ten belope van 6.000 miljard dollar over tien jaar. Daarnaast gaat hij voor investeringen in infrastructuur die kunnen oplopen tot 1.000 miljard dollar.

Maar we moeten ons geen illusies maken: Trump zal niet alle beloften kunnen waarmaken. Hij mag dan wel een meerderheid hebben in het Huis en de Senaat. Met 51 van de 100 zetels in die laatste kunnen we moeilijk spreken van een totale vrijgeleide. En de Republikeinse partij is ook niet meteen een toonbeeld van onderlinge eensgezindheid.

Sterke dollar

Zoomen we vervolgens in op de rol van de Amerikaanse dollar. Die versterkte nog na de verkiezing van Trump, maar was in feite al fors gestegen de voorbije jaren. En dat woog op zijn beurt op de grondstoffenprijzen en de financieringscondities van veel opkomende landen.

Ook de Amerikaanse industrie deelde in de klappen. De recente rentestijging en appreciatie van de dollar betekent de facto al dat het monetaire beleid in de VS minder soepel is geworden, nog vóór de Amerikaanse centrale bank de rente volgende maand een tweede keer in een jaar tijd zal optrekken.

Boemerang

Het punt is dat een al te sterke dollar uiteindelijk als een boemerang dreigt terug te keren. Laten we vooral hopen dat dit geen handelsoorlog met China ontketent, met een forse verhoging van importtarieven tot gevolg.

Ook los van Trump staan Chinese beleidsmakers voor de zware uitdaging om de economie in rustig vaarwater te houden. Denk hierbij aan de combinatie van snel stijgende huizenprijzen, onhoudbare kredietgroei en een knoert van een vergrijzingsprobleem. Er is dus een reële kans dat de wereldeconomie hinder zal ondervinden van de verdere Chinese groeivertraging.

België?

Tot slot, als het regent in de VS druppelt het in Europa. Concreet, als de rente in de VS verder zou stijgen, heeft dat ongetwijfeld een effect op de rentestand in België.

Maar laten we niet vergeten dat het Europese conjunctuurplaatje uiteindelijk een zeer bepalende factor blijft. De werkloosheid in de Eurozone bedraagt nog steeds 10%, beduidend hoger dan de 7,5% vóór 2008-2009.

Bovendien zit de inflatie nog ver beneden de 2% doelstelling van de Europese Centrale Bank. Daarom is een effectieve verhoging van de ECB-beleidsrente niet waarschijnlijk in de eerstkomende twee jaar. Ook de demografie zorgt voor tegenwind.

Investeren

Samenvattend kunnen we stellen dat de verkiezing van Trump eerder opwaartse risico’s voor de rente inhoudt. Het Amerikaanse herstel is vrij ver gevorderd en de stimulusplannen van Trump kunnen de Amerikaanse economie, de inflatie en dus de rente nog een duw in de rug geven.

Anderzijds zijn er zoals gezegd genoeg redenen te bedenken waarom de rente laag zal blijven in historisch perspectief. Het lijkt dus vooralsnog weinig waarschijnlijk dat Trump de Belgische rente zwaar de lucht in trapt.

Mogelijk brengt Trump de Europese leiders wel op ideeën. Een breed opgezet initiatief inzake investeringen zou het economische plaatje op het oude continent wel degelijk duurzaam kunnen verbeteren. Een hogere rente nemen we er in dat geval met plezier bij.