Zee geeft restanten van middeleeuws Oostende prijs

Voor de kust van Oostende zijn restanten van de oude stad uit de 14e eeuw ontdekt. Die voorlopige resultaten zijn voorgesteld tijdens een studiedag over erfgoed in de Noordzee in Gent.

De problematiek van zeespiegelstijging en kusterosie is niet nieuw. Vooral tussen de 14e en de 16e eeuw kreeg de kust van het graafschap Vlaanderen herhaaldelijk af te rekenen met desastreuze stormen waarbij grote stukken van de kust letterlijk aan de zee werden prijsgegeven.

Die stelling is kracht bijgezet door nieuwe ontdekkingen in het kader van het SeArch-project waarbij de Universiteit Gent innovatieve akoestische techniek heeft ingezet, aangekocht door het Vlaams Instituut voor de Zee. Daarmee is 200 meter voor de dijk, op een diepte van maximaal drie meter, gezocht.

Verschillende structuren van uiteenlopende vorm en grootte komen opeenvolgend in beeld. Wat hun precieze relatie is met oude havenstructuren of restanten van de oude stad moet in de komende maanden duidelijk worden wanneer de gegevens verder uitgewerkt worden.

Wellicht is het deel van de stad overspoeld tijdens de Sint-Vincentiusnacht van 1394. Cartograaf Jacobus van Deventer maakte in 1641 nog melding op zijn historische kaarten. Blijkbaar zouden er ook nog delen te zien zijn geweest tijdens het Beleg van Oostende (1601 - 1604).

Het onderzoek loopt nog. Het valt dus nog af te wachten of Oostende nog meer van zijn geschiedenis prijsgeeft.

Meest gelezen