140.000 euro voor zeldzaam gedicht van Anne Frank

Een handgeschreven, zeldzaam gedicht van Anne Frank is voor 140.000 euro verkocht bij het veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem. Het was geschat op een opbrengst tussen 30.000 en 50.000 euro. Wie het gekocht heeft, is niet bekend.
AFP or licensors

Het gebeurt hoogst zelden dat een manuscript van Anne Frank op de markt komt. De voorbije 40 jaar zijn slechts 4 of 5 documenten van haar hand op een veiling te koop aangeboden. Deze tekst komt uit het poëziealbum van Christiane van Maarsen (1927-2006), de oudere zus van Jacqueline van Maarsen, de beste vriendin van Anne. De twaalfjarige Anne schreef het versje aan "Beste Cri-Cri" op 28 maart 1942, enkele maanden voordat de familie Frank onderdook in het Achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam.

Het versje luidt: "Hebt ge uw werk niet goed gedaan, kostbare tijd verloren, grijp opnieuw de arbeid aan, beter dan te voren. Hebben anderen u gelaakt, wat ge hadt misdreven, zorg dan dat ge 't beter maakt, dat is antwoord geven." Het gedicht werd ondertekend met "Ter herinnering aan Anne Frank".