Campagne wijst bestuurders op nieuwe norm van 70 km/u buiten bebouwde kom

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) lanceert een campagne om bestuurders voor te bereiden op de nieuwe snelheidsnorm van 70 kilometer per uur buiten de bebouwde kom. Die maatregel gaat op 1 januari in. Zowat 30.000 verkeersborden kunnen hierdoor verdwijnen.

De huidige situatie op onze gewestwegen is behoorlijk absurd. Buiten de bebouwde kom is 90 kilometer per uur de regel. Maar die regel is in de praktijk de uitzondering. Overal staan borden die de limiet op 70 kilometer per uur leggen. Dat maakt dat er intussen 6.000 kilometer gewestwegen is waar het uitzonderingsregime van 70 kilometer per uur geldt en amper 2.000 kilometer die de regel van 90 kilometer per uur volgt.

Vanaf 1 januari 2017 wordt 70 kilometer per uur de norm buiten de bebouwde kom. De hogere maximumsnelheid van 90 kilometer per uur kan alleen nog op plaatsen waar vrijliggende fietspaden liggen en de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt door bomen of uitgebreide bebouwing vlak bij de weg.

"Oerwoud aan verkeersborden"

De nieuwe regel moet niet alleen de verkeersveiligheid ten goede komen, het moet ook helpen om komaf te maken met het "oerwoud aan verkeersborden", aldus Weyts. Door de vereenvoudiging kunnen ongeveer 30.000 snelheidsborden voorgoed verdwijnen.

Weyts: "68 procent van de dodelijke slachtoffers valt buiten de bebouwde kom. Studies van het BIVV tonen aan dat chauffeurs zich binnen de bebouwde kom nog relatief goed aan de maximumsnelheid houden. Eenmaal buiten de bebouwde kom duwen we het gaspedaal vaak te hard in. We maken de wegen buiten de bebouwde kom nu beter leesbaar. Minder verwarring moet leiden tot meer veiligheid."

Weyts heeft nu een campagne gelanceerd om de weggebruikers te informeren over de vereenvoudiging van de maximumsnelheid. Op ongeveer 400 locaties langs de weg komen affiches. Er komen spotjes op radio en tv. Buitenlandse weggebruikers worden geïnformeerd via buitenlandse transportfederaties en automobilistenorganisaties.

Jasper Jacobs

Meest gelezen