Gouverneur Nationale Bank verdient het meeste van al zijn collega's in de eurozone

De gouverneur van de Nationale Bank van België Jan Smets is de best betaalde van al zijn Europese collega's. Het financieel persagentschap Bloomberg zette alle lonen op een rijtje en daaruit blijkt dat Smets met zijn 479.000 euro bruto bijna 100.000 euro per jaar meer verdient dan de voorzitter van de ECB, Mario Draghi.

"Het loont de moeite om centraal bankier in België te zijn", stelt Bloomberg. Het hoofd van onze Nationale Bank verdient meer dan zijn Italiaanse en Duitse collega's, twee van Europa's grootste economieën.

Ter vergelijking: Mario Draghi, de Italiaanse voorzitter van de Europese Centrale Bank, ontvangt een brutojaarloon van 386.000 euro. Dat is maar een paar duizend euro meer dan wat een vicegouverneur van de Nationale Bank van België jaarlijks verdient. De slechtst betaalde centraal bankier van de eurozone is Vitas Vasiliauskas, de gouverneur van de nationale bank van Litouwen, met een brutojaarsalaris van 80.000 euro. Samen met zijn Maltese collega is hij de enige uit het lijstje die onder de grens van 100.000 euro valt.

Smets verdient nochtans al een stuk minder dan zijn voorgangers. Tot juni 2014 verdiende de gouverneur van de Nationale Bank van België ruim 550.000 euro bruto. Als Belg betaalt Smets bovendien ook meer belastingen dan zijn collega's in de eurozone.

Beter om Europeaan te zijn

Overigens worden buiten de eurozone nog hogere lonen uitbetaald. De gouverneur van de Bank of England verdient jaarlijks omgerekend 561.000 euro bruto met daarbij nog een huisvestingsvergoeding. Helemaal bovenaan de lijst staat de gouverneur van de Zwitserse nationale bank met een brutojaarloon van omgerekend 816.000 euro.

Het loont niet alleen om Belg te zijn, algemeen doen de Europeanen het ook niet slecht in vergelijking met hun collega's wereldwijd. Zo verdiende Janet Yellen, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, vorig jaar omgerekend 188.000 euro. Dat is ongeveer evenveel als de gouverneurs van de nationale banken van Cyprus of Luxemburg.

Loon gouverneur niet onderhevig aan "premier-norm"

Het loon van de gouverneur en vicegouverneurs van de Nationale Bank van België wordt al decennialang autonoom bepaald door de raad van regenten van de bank, zo wil de organieke wet (de wet die betrekking heeft op de organen en instellingen van de Staat, redactie). Het is dus de regentenraad die twee jaar geleden besliste om de lonen van de (vice)gouverneur(s) met 12 procent te verlagen.

De lonen van de topfiguren van de Nationale Bank zijn met andere woorden niet onderhevig aan het loonplafond voor overheidsmanagers. Dat plafond is vastgelegd op 290.000 euro bruto, het loon van de premier. Voor beursgenoteerde bedrijven geldt een uitzondering en kan het plafond oplopen tot 650.000 euro.