Luchtvervuiling verantwoordelijk voor 470.000 vroegtijdige overlijdens

85 procent van de inwoners van Europese steden is blootgesteld aan te hoge waarden van fijn stof. Dat staat in het jaarrapport van het Europese milieuagentschap.

Wonen in Europese steden verkort nog altijd uw leven. Vooral het autoverkeer en de verbranding van fossiele brandstoffen veroorzaken te veel fijn stof. Volgens schattingen in 2013 zijn 467.000 mensen te vroeg overleden in 41 Europese landen. Toch ging de luchtkwaliteit in steden er de afgelopen jaren op vooruit.

"Je hebt aan de ene kant die verbetering van de luchtkwaliteit", legt Hans Bruyninckx, die het Europese milieuagentschap in Kopenhagen leidt, uit. "Maar langs de andere kant heb je meer bevolking en een meer kwetsbare bevolking. Ook vooral oudere mensen zijn blootgesteld aan fijn stof in de steden , wat maakt dat je niet meteen een grote daling ziet in het aantal vroegtijdige sterfgevallen. Die zou je wel kunnen verwachten als je enkel naar de verbetering van de luchtkwaliteit kijkt."

Volgens de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie is 85 procent van de inwoners in steden blootgesteld aan te hoge waarden van fijn stof. De Europese normen over de luchtkwaliteit zijn soepeler.