Sociale inspecteurs trekken (opnieuw) van leer tegen hervormingsplan

De medewerkers van de sociale inspectie halen in een brief aan de Kamer fors uit naar de hervormingsplannen van staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD). Na eerder protest tegen de hervorming verwijten ze De Backer een "volkomen gebrek aan inzicht". Ze hekelen ook De Backers communicatiestijl.

De Backer heeft vandaag in de bevoegde Kamercommissie tekst en uitleg gegeven bij zijn hervormingsplannen, die de voorbije weken al vanuit verschillende kanten onder vuur lagen. Gisteren nog hadden de medewerkers van de sociale inspectie zelf nog een vlammende brief verspreid in de Kamercommissie, weliswaar slechts ondertekend met "de medewerkers van de sociale inspectie".

De auteurs van de brief noemen zich "diep ontgoocheld en verbolgen" over het gebrek aan overleg en betrokkenheid bij de totstandkoming van het plan. "De manier waarop de medewerkers zonder enige inspraak abrupt aan de kant worden gezet en over de ontmanteling van hun dienst werden ingelicht, getuigt van totale minachting voor het uitstekende werk dat de afgelopen jaren door de Dienst Sociale Inspectie werd geleverd", schrijven ze.

"Aanpak op de helling"

Daarnaast waarschuwen de sociale inspecteurs dat de aanpak van de georganiseerde sociale fraude "voor maanden (en jaren)" op de helling komt, betreuren ze dat "net de dienst met de meeste expertise (...) wordt opgedoekt" en vragen ze "harde garanties dat het de staatssecretaris wel degelijk menens is om de slagkracht inzake fraudebestrijding te behouden en te versterken". Dat De Backer in zijn communicatie over de plannen bovendien spreekt over "pestcontroles", doet hen vrezen voor hun veiligheid op het terrein.

En de Kamercommissie?

De brief volgt op een striemende column dit weekend van topman Frank Van Massenhove van de FOD Sociale Zekerheid. Ook hij is het niet eens met de plannen van De Backer en noemde hem een "arrogante pipo" en een "ambitieus alfamannetje".

De Backer laat zich echter niet uit zijn lood slaan en zet zijn hervormingsplan door. Hij blijft erbij dat hij wel voldoende overleg heeft gepleegd met de betrokken administraties. "De stap die we vandaag zetten, vindt men op het terrein logisch", benadrukt hij.

Partijgenoot Vincent Van Quickenborne ging in de Kamercommissie wel in de tegenaanval. "Als Van Massenhove zich verlaagt tot persoonlijke aanvallen, dan stel ik me daar grote vragen bij. Wat bezielt hem?" Dat de sociale inspecteurs zich onvoldoende betrokken voelen bij de hervormingen, is volgens hem de schuld van topman Jean-Claude Heirman. "Als ik namens een groep naar een vergadering ga, dan koppel ik terug. Dat is hier blijkbaar niet gebeurd, het loopt hier blijkbaar niet goed op die dienst", sneerde hij.

Ook SP.A'er David Geerts noemt de tirade van Van Massenhove - zelf van socialistische signatuur - "ongelukkig". "Ik voel me niet aangesproken door de kritiek dat wij dit als socialisten zouden spinnen. Ik heb duidelijk op uw beleid gespeeld, niet op uw persoon", zo besloot hij. Geerts had wel kritiek op bepaalde aspecten van de hervorming, maar betreurde vooral het gebrek aan overleg.