Vergrijzing veroorzaakt tekort van 22.000 rusthuisbedden

Vlaanderen vergrijst zo snel dat het tekort aan rusthuisbedden steeds nijpender wordt. Een studie van de VUB toont aan dat er op dit moment 22.000 rusthuisbedden minder zijn dan de overheid zelf nodig acht. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zegt bezig te zijn met een enorme uitbreiding van het aantal plaatsen.

Hoewel er in Vlaanderen nooit méér rusthuisbedden hebben gestaan dan de 75.000 van vandaag, zijn dat er nog altijd veel te weinig. Omdat we steeds ouder worden, is er nood aan 22.000 bijkomende plaatsen, schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen.

De Vlaamse overheid had voor zichzelf een cijfer van nagenoeg 100.000 bedden vooropgesteld, maar komt daar in de verste verte niet aan.

Wachtlijsten

"In absolute cijfers wordt er wel bijgebouwd en daar verwijst de regering ook graag naar, maar in verhouding gaan we er door de snelle vergrijzing flink op achteruit", zegt VUB-professor gerontologie Christel Geerts, die eveneens SP.A-politica is.

"In 2008 hadden we een vijfde rusthuisbedden minder dan nodig was. Nu bedraagt het tekort al een kwart." Ook op het vlak van "flankerende maatregelen", het inzetten op betere thuiszorg om bejaarden buiten de dure rusthuizen te houden, schieten we volgens de prof tekort.

Dat alles veroorzaakt lange wachtlijsten. "Wie niet zwaar zorgbehoevend is, kan niet meer in een rusthuis terecht. Maar zelfs tienduizenden zwaar zorgbehoevende bejaarden hebben momenteel nergens plaats. Dat leidt tot schrijnende toestanden voor die mensen en hun mantelzorgers", aldus Geerts.

"Enorme uitbreiding bezig"

Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen zegt in "De ochtend" bezig te zijn met een enorme uitbreiding in Vlaanderen. "Sinds we bevoegd zijn voor de financiering van de zorgsector hebben we een programma opgesteld om het aantal woongelegenheden fors op te drijven. Tussen 2015 en 2018 komen er ongeveer 9.000 plaatsen bij."

De minister laat een onderzoek uitvoeren naar de zorgprognoses, zodat hij het aanbod beter kan afstemmen op de vraag. Volgens Vandeurzen is het niet zeker dat er zo veel mensen in de toekomst nog naar het rusthuis zullen willen.

Niet enkel bedden

De Onafhankelijke Ziekenfondsen benadrukken ondertussen dat goede zorgen voor senioren niet enkel aankomt op het aantal bedden. Ook de bejaarden die ervoor kiezen om thuis te blijven wonen, moeten beter worden omkaderd. "We moeten kijken naar de reële noden van elke patiënt en naar zijn eigen wensen."