Vlaamse partijen zetten druk op regering over klimaat

In het Vlaams Parlement hebben de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD, en de oppositiepartijen SP.A en Groen een zogenoemde klimaatresolutie goedgekeurd. In de resolutie vragen de parlementsleden de regering om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, duurzame en klimaatneutrale welvaart te creëren, en de open ruimte in Vlaanderen beter te beschermen.
Het parlement wil uitstappen uit kernenergie en de open ruimte beschermen.

In de resolutie stellen de Vlaamse Parlementsleden dat gedeeld elektrisch vervoer op hernieuwbare energie de toekomst is, maar dat vraagt betaalbare elektrische wagens, en daarvoor is onderzoek en ontwikkeling nodig bij de autoconstructeurs. De parlementsleden willen die ontwikkelingen stimuleren door een uitdoofscenario uit te werken voor personenwagens met een verbrandingsmotor, zodat tegen 2030 de verkoop en inverkeersstelling van dergelijke wagens gehalveerd wordt. 

Daarnaast vragen ze de Vlaamse regering een slimme kilometerheffing voor personenwagens uit te werken, en om er bij de federale regering op aan te dringen firmawagens en tankkaarten af te bouwen.

Verwarming gebouwen

Om de uitstoot bij de verwarming van gebouwen terug te dringen, willen de parlementsleden dat er prioriteit wordt gegeven aan duurzame verwarmingstechnieken zoals warmtepompen en warmtenetten op groene warmte.

Daarnaast willen ze een duidelijk afbouwscenario voor verwarmingsketels met fossiele brandstoffen, en dan vooral die op basis van steenkool en stookolie. Om die keuze ook financieel te ondersteunen, vragen ze een heffing op de uitstoot van het broeikasgas CO2 door de gebruikte brandstoffen. 

Kernuitstap

Voor de ontwikkeling van een energievisie en een energiepact is de kernuitstap een belangrijk uitgangspunt, zo stellen de parlementsleden. Kernenergie verstoort het investeringsklimaat voor hernieuwbare energie, en de parlementsleden willen dat investeringsklimaat aanwakkeren door een tariefzetting die het gebruik van hernieuwbare energie bevordert, en door lokale betrokkenheid van burgers.

Het parlement vraagt ook de uitbouw van een flexibel elektriciteitsnet om hernieuwbare energie optimaal te kunnen integreren.

Klimaat en handel

Om klimaatneutrale productiemethodes in de industrie te bevorderen, vragen de parlementsleden gerichte steun, en om de competitiviteit van de Vlaamse bedrijven te versterken, vragen ze onderzoek naar een CO2-heffing op de invoer van producten uit landen die te weinig klimaatinspanningen leveren.  

Onze bedrijven betalen nu al om CO2 uit te mogen stoten, en de parlementsleden vragen daarvoor "een robuustere prijs". Dat zal investeringen stimuleren ten gunste van het klimaat.

Open ruimte

De Vlaamse parlementsleden willen de open ruimte in Vlaanderen beschermen en ze vragen dat de Vlaamse regering zo snel mogelijk de bijkomende inname van open ruimte stopt.

Het woord "betonstop", komt niet voor in de klimaatresolutie, maar het parlement vraagt de Vlaamse regering wel om "er voor te zorgen dat het ruimtebeslag versneld afneemt". Nu is al 33 procent van ons grondgebied aangesneden voor bebouwing, wegen en dergelijke, en elke dag komt daar nog zowat 6 hectare open ruimte bij.

Er wordt gevraagd om in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat de Vlaamse regering moet uitwerken, "een ambitieus pad uit te stippelen met tussentijdse doelstellingen, onder andere in 2025, om de toename van het ruimtebeslag zo snel als mogelijk en binnen dit kader tot 0 hectare terug te brengen". Daarvoor moeten we in de eerste plaats aan "inbreiding" doen, zegt de resolutie.

Omvattend akkoord

Enige tijd terug stelde het Vlaams Parlement zich tot doel een omvattend akkoord te sluiten over de manier waarop Vlaanderen zijn deel kan doen om de opwarming van onze planeet te stoppen, zo zeggen de onderhandelaars van de partijen die het akkoord bereikt hebben.

"CD&V, N-VA, Open VLD, SP.A en Groen vonden vandaag een ambitieus akkoord over de strategie, waarmee het Vlaams klimaatbeleid wordt versterkt met het oog op de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. De langverwachte resolutie vat alle klimaatuitdagingen in concrete doelstellingen, ook diegene waarover tot nog toe vaak onenigheid leek te bestaan", zo stellen onderhandelaars Robrecht Bothuyne (CD&V), Wilfried Vandaele (N-VA), Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), Bruno Tobback (SP.A) en Johan Danen (Groen).

"Stok achter de deur"

Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) heeft de gesprekken om tot een akkoord te komen geleid, en hij spreekt van een belangrijk statement. Met deze "kamerbreed" goedgekeurde resolutie geeft het Vlaams Parlement niet zomaar een signaal aan de Vlaamse regering, zegt hij.

"In feite schrijven we hiermee belangrijke delen van alle volgende Vlaamse regeerakkoorden, en hebben we een lange termijnstrategie die doorwerkt in alle sectoren: mobiliteit, industrie, huisvesting, wonen, ruimtelijke ordening, landbouw, energie, … Doordat alle ministers jaarlijks over de voortgang ervan moeten rapporteren, is het meteen ook een echte hefboomresolutie. Nooit eerder hadden we zo'n stevige stok achter de deur als het op klimaatbeleid aankomt."

Bothuyne maakt zich ook sterk dat een versterkt en slim klimaatbeleid hand in hand gaat met versterkte economische competitiviteit en de creatie van jobs.

Het gaat wel slechts om een resolutie, een aanbeveling van het Vlaams Parlement. Het gaat niet om afdwingbare maatregelen, maar het parlement zet zo wel druk op de regering.