"Assisen is een waarborg voor een eerlijk en correct proces"

De advocaat van André Gyselbrecht, Johan Platteau, is tevreden dat zijn cliënt voor het hof van assisen moet verschijnen. Dat is een waarborg voor een eerlijk en correct proces, zegt Platteau in "Van Gils en gasten".

Platteau is in de eerste plaats tevreden dat de Brugse raadkamer zoon Peter Gyselbrecht buiten vervolging heeft gesteld. Het parket is tegen die beslissing in beroep gegaan, wat Platteau betreurt. "Ze blijven strijden, maar ik vind dat heel erg".

De advocaat is vooral tevreden dat het proces voor een hof van assisen zal worden gevoerd. "Ik ben een absoluut voorstander van assisen omdat geen enkel proces zo transparant en zo grondig gevoerd wordt als een assisenproces."

"Het onderzoek wordt overgedaan, en sommigen vinden dat niet nodig, maar het is de enige procesgang waar je als verdediger een getuigen kunt laten horen die nog niet gehoord is of een vraag kan stellen die de politie niet gesteld heeft", zegt Platteau.

"Je doet dat natuurlijk onder leiding van een voorzitter die als enige taak heeft het debat te leiden, die niet beslist over schuld of onschuld, en die op zoek moet gaan naar de waarheid", stelt Platteau. "Samen met alle partijen, de advocaten van het slachtoffer, de advocaten van de verdediging, de procureur, iedereen kan vragen wat hij wilt en dat is een waarborg voor een eerlijk en een correct proces."

"Op een assisenproces is het de mens die centraal staat. In een correctioneel proces heb je als rechter weinig contact met de beschuldigde. Terwijl bij een assisenproces dat langer duurt, je meer kunt laten zien wie je bent, wat je voelt, wat je denkt. Je krijgt dan inderdaad meer mogelijkheden dan op een correctioneel proces dat veel korter duurt", besluit Platteau.