"Geweld tegen vrouwen moet altijd bestraft worden"

In België vindt 77 procent van de bevolking dat geweld tegen vrouwen onaanvaardbaar is en altijd bestraft moet worden. Dat blijkt uit cijfers die de Europese Commissie verspreidde, daags voor de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. België scoort lager dan het Europees gemiddelde van 84 procent.

Voor de Eurobarometer 2016 ondervroeg de Europese Commissie 1.029 Belgen. Bij de mannen vond 76 procent dat geweld tegen vrouwen onaanvaardbaar is, bij de vrouwen 78 procent. De meeste afkeuring van geweld tegen vrouwen is er bij de 40-54-jarigen uit de enquête: 83 procent. Opvallend, bij de 15-24-jarigen is dat maar 67 procent.

Twee derden van de ondervraagden denkt dat geweld tegen vrouwen regelmatig voorkomt, dat is minder dan het Europees gemiddelde. Vier op de vijf Belgen denkt dat de kans dat geweld tegen vrouwen thuis plaatsvindt, het grootst is.

Furia

Furia, het vroegere Vrouwen Overleg Komitee, kwam vandaag ook met cijfers naar buiten. Uit een enquête van 2014 blijkt dat een op de drie vrouwen het slachtoffer van fysiek en/of seksueel geweld was in België.

In 2015 werden circa 40.000 klachten voor huiselijk geweld ingediend. Slechts 34 plegers kregen een huisverbod opgelegd, en dat werd in een op de drie gevallen geschonden, zegt Furia. Er zijn gemiddeld acht aangiftes van verkrachting per dag, maar slechts tien procent van de slachtoffers doet aangifte. Bij seksueel misbruik gaat het in drie op de vier gevallen om een bekende.