"Huiszoeking bij Terzakejournalist is flagrante schending van bronnengeheim"

De huiszoeking bij Terzake-journalist Bart Aerts en de inbeslagname van zijn telefoon na perslekken in de zaak van de Kasteelmoord, is "hallucinant". Dat zegt Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ). De VVJ gaat deze kwestie aankaarten bij minister van Justitie Geens.

Dat de smartphone van de VRT-journalist in beslag is genomen, dient volgens Deltour voor het uitlezen van alle communicatie die hij had, "ook met zijn vertrouwelijke bronnen". "Journalisten hebben het recht op bescherming van hun vertrouwelijke bronnen", aldus Deltour. "De wet op het journalistiek bronnengeheim uit 2005 is heel duidelijk, maar dan stel je vast dat die niet wordt toegepast."

Volgens Deltour zit de onderzoeksrechter in Brugge met een probleem. "Hij zal waarschijnlijk zeggen dat die bron (Peter Gyselbrecht, nvdr) zichzelf heeft bekendgemaakt. Maar als de journalist zegt dat hij zijn bron niet openbaart, stopt het."

"Schade voor Aerts is enorm"

De VRT heeft al met klem geprotesteerd tegen de manier van werken van politie en gerecht. Er wordt een verzoekschrift ingediend bij de onderzoeksrechter in Brugge "om de vrijgave van de telefoon te eisen", zo liet de openbare omroep gisteren weten.

"Ik hoop dat de VRT snel zijn smartphone terugkrijgt", aldus Deltour. "Aerts is technisch werkloos zonder, als is nu de vraag wat hij nog met zijn telefoon kan doen. De schade voor Aerts als journalist is enorm. Welke vertrouwelijke bron zal hem nu nog willen contacteren, als je identiteit zo makkelijk wordt blootgelegd?"

Deltour benadrukt ook dat de VVJ Bart Aerts alle mogelijke dekking zal geven. "We gaan dit aankaarten bij de minister van Justitie. Deze gaat naar het hoogste niveau."

De officiële reactie van de VVJ

De VVJ protesteert met klem tegen de tijdelijke arrestatie van de journalist, de huiszoeking en inbeslagname van zijn telefoon. In een officieel standpunt schrijft de VVJ dat de Brugse onderzoeksrechter Aerts verdenkt van "(mede)daderschap aan misbruik van het inzagerecht in het strafdossier van de Kasteelmoord".

"Een dergelijke tenlastelegging kan nooit opwegen tegen het fundamentele journalistieke recht op omgang met (vertrouwelijke) bronnen, zoals ook bezegeld door de Raad van Europa. De handelswijze van het Brugse gerecht holt het journalistieke bronnengeheim de facto uit en leidt tot een professionele 'kaltstellung' van zowel de journalist als diens informatiebronnen."

De journalistenvereniging wijst op een toenemend dreigende repressie van het gerechtelijke apparaat tegen berichtgeving over lopende strafonderzoeken. "Nochtans is ook verslaggeving over hangende gerechtelijke dossiers - inclusief kritische beschouwingen daarbij - van groot belang in een democratische rechtsstaat."

De VVJ vraagt dus een onderhoud met minister Geens over een verfijning van de wet van 2005. "Een vervolging voor mededaderschap of medeplichtigheid aan misbruik van het inzagerecht mag niet langer als alibi fungeren om in te breken in het journalistieke bronnengeheim. Dat verdient in een moderne samenleving meer prioriteit dan het stremmen van de informatiestroom over het functioneren van het gerecht."