Aanslag of crisis? Communicatie hulpdiensten mag nooit nog platvallen

Er wordt 117 miljoen euro geïnvesteerd in de communicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten. Dat schrijft De Tijd en is bevestigd aan onze redactie. Bij de aanslagen van 22 maart was het netwerk zo overbelast dat ook de toplui van de hulp- en veiligheidsdiensten niet meer met elkaar konden communiceren.

Het was pijnlijk hoe bij de aanslagen van 22 maart de toplui van de hulp- en veiligheidsdiensten met elkaar via Whatsapp moesten communiceren, omdat het netwerk zo overbelast was. Om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen heeft Astrid -de operator van de veiligheidsdiensten in ons land- een investeringsplan voorgesteld ter waarde van 117 miljoen euro. Bij Binnenlandse Zaken wordt benadrukt dat het niet om bijkomende middelen gaat, maar om geld dat al was toegewezen.

Concreet wordt er 20 miljoen euro geïnvesteerd om de dekking van de huidige 600 zendmasten van het Astrid-netwerk uit te breiden op kritieke plaatsen. Nog eens 20 miljoen euro zal worden gebruikt om het aantal zendontvangers op die masten uit te breiden om opstoppingen te voorkomen. De meeste zendmasten van het Astrid-netwerk hebben slechts 2 ontvangers, wat op drukke plaatsen op drukke momenten onvoldoende is. Dat wordt uitgebreid naar 6, zoals op sommige plaatsen al het geval is.

Er wordt ook 12 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe diensten. Zo zullen zo'n 5.000 à 7.000 sleutelfiguren bij de hulp- en veiligheidsdiensten bijzondere "voorrang"-gsmkaarten krijgen waarmee ze geen last zouden mogen hebben van een overbelast netwerk. Het gaat voor alle duidelijkheid om toestellen die gebruik maken van het gewone gsm-netwerk. Tegen april zouden die kaarten er moeten zijn. Volgens Binnenlandse Zaken zijn daarover al afspraken gemaakt met Proximus en lopen nog gesprekken met de andere operatoren.

Opvallend is dat van de 117 miljoen euro die totaal wordt geïnvesteerd in de communicatie van de veiligheidsdiensten 64 miljoen euro gaat naar de vervanging van verouderde apparatuur. Verschillende belangrijke onderdelen van het Astrid-netwerk zouden al dateren van bij de oprichting van dat netwerk zo'n 15 jaar geleden.