De Block: "Rimpeldagen verworven recht voor wie nu al 45 jaar is"

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) laat in de marge van de betoging van de zorgsector in Brussel vandaag weten dat ze niet gaat snoeien in de zogenoemde rimpeldagen voor wie nu al ouder is dan 45 jaar. Ze wil wel opnieuw onderhandelen over het systeem voor wie nu nog geen 45 is.

Vandaag is in Brussel een grote betoging van de zorgsector tegen de besparingen gehouden. Op voorhand hebben de vakbonden al samengezeten met de bevoegde minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD). Die laatste laat de sociale sector weten niet te willen snoeien in de zogenoemde rimpeldagen. Dat zijn verlofdagen voor oudere werknemers.

"Voor de mensen die nu al recht hebben op rimpeldagen verandert er niets", zegt De Block aan VRT Nieuws. "Het gaat om verworven rechten die hen helpen om langer aan het werk te blijven." De liberale minister wil wel bekijken of dit systeem houdbaar is voor wie nog geen 45 jaar oud is. "We moeten bekijken of we ons dit systeem nog kunnen permitteren." Ze benadrukt dat het zeker niet de bedoeling is om het volledige systeem van rimpeldagen op termijn af te schaffen.

In "Terzake" herhaalde de minister dat er wel onderhandeld moet worden over de rimpeldagen voor wie nu nog geen 45 is. Het gaat om eindeloopbaan-maatregelen, zo zei De Block, maar ze beginnen al op 45, in het midden van de loopbaan. Ook vroeg de minister zich af of de maatregel ook moest geleden voor het "gelijkgesteld" personeel, onder meer de boekhouder in een ziekenhuis, "die wel alle feestdagen heeft en van negen tot vijf werkt". Het gelijkgesteld personeel in de ziekenhuizen heeft nu ook een systeem van rimpeldagen, zij het een minder gunstig dan het verplegend personeel. 

Ook voor de wijkgezondheidscentra heeft De Block positief nieuws. Ondanks de besparingen die ook daar doorgevoerd worden, zal het budget blijven stijgen. Al voegt ze er wel aan toe dat ze een audit plant om te zien "of de middelen optimaal worden gebruikt". "Het is een systeem dat in Vlaanderen nog maar voor 50 procent is uitgerold. Als we een volledige uitrol willen doen, moeten we zeker zijn dat elke euro efficiënt besteed wordt."

Nieuw sociaal akkoord

Na het overleg beloofden de federale ministers om een plan op te stellen om over een nieuw sociaal akkoord te onderhandelen. Dat gebeurt gezamenlijk, dus zowel bij Werk als Volksgezondheid.

"Dat is positief", zegt Mark Selleslach van LBC-NVK. "Nu zien of die belofte wordt nagekomen. Onderhandelingen worden sowieso moeilijk, maar dat weten we." Om 16 uur was er nog overleg met Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD)  en minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Daar is afgesproken om een onderhandelingsagenda op te stellen voor een nieuw sociaal akkoord voor de non-profit.

Meest gelezen