Kan je een jaar zonder alcohol? - Michael Niclaus

Ik vind het schitterend dat "Pano" gisteren tijd, moeite en energie stak in het onderwerp 'alcohol' en het verder bespreekbaar maakt. Toch wil ik je in dit artikel mijn visie op het bingedrinken meegeven, en voor volwassenen zal dat hopelijk confronterend zijn.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Michael Niclaus is ex-alcoholist. Hij schreef boeken over zijn ervaringen, geeft lezingen en coacht mensen die willen stoppen met drinken.

Het valt mij op dat de termen ‘bingedrinking’ en ‘jongeren’ altijd samen gebruikt worden. Wij, de volwassenen, gedragen ons dan zeer (ver)oordelend naar de jongeren toe. Ben ik dan de enige die zich afvraagt waarom jongeren drinken?

Het is een gemiste kans dat we ons die vraag niet stellen. We moeten de oorzaken van het mateloze drinken aanpakken. Veel jongeren drinken omdat ze zich niet goed voelen, omdat ze niet gezien worden, omdat er niet naar hen geluisterd wordt. Bingedrinking is een signaal van jongeren dat er iets niet klopt. In plaats van naar hen te luisteren, veroordelen we hen.

Het probleem ligt eigenlijk niet bij die jongeren, maar in onze opvoeding, in onze maatschappij. Veel volwassenen ontkennen hun eigen alcoholprobleem en vinden het normaal dat ze elke week wel eens ‘tipsy’ of dronken zijn. Om het probleem bij jongeren aan te pakken, is er ook een gedragswijziging nodig bij ouders en opvoeders. En daar wringt het schoentje.

We beseffen te weinig hoe alcohol verweven is met onze maatschappij. Rijden en drinken gaan niet samen - dat weet iedereen - maar het meest verkochte product in tankstations in België is alcohol.

Zatte nonkels vertrekken van een familiefeest met hun eigen auto naar huis. Nachtwinkels worden gecontroleerd, maar dat is dweilen met de kraan open.

Het is nog altijd poepsimpel om – zelfs als -15-jarige - aan alcohol te geraken. Veel leerkrachten en opvoeders, die jongeren zouden moeten informeren over de gevaren van alcohol, drinken zelf.

Ik heb zelf 10 jaar lang gedronken. Stevig gedronken. Ik vond dat doodnormaal. Niemand sprak mij daar op aan. Pas toen ik besefte dat het de foute kant op ging met mijn drinkgedrag en ik besliste om te stoppen, zag ik hoe alcohol overal gepromoot wordt: in de kantine van de sportclub, op televisie, in films, op festivals,… als er gefeest wordt, hoort daar drank bij. Ik vind dat niet langer normaal.

Misschien moeten we niet wachten op de overheid om de problemen rond alcohol aan te pakken en bij onszelf beginnen. Probeer eens een jaar een voorbeeld te zijn voor de jeugd en zelf niet te drinken. Ik wens je alvast veel succes!

Als wij, Belgen, allemaal een jaar niet zouden drinken…‘the world would be a much much much better place to be’ en we zouden een voorbeeld zijn voor de jeugd in plaats van hen aan te zetten tot drinken met zinnen als: "Alcohol moet je leren drinken"!