Orde van Malta: "Wij doen vooral aan liefdadigheid"

De Orde van Malta reageert voor het eerst op de heisa rond de Kazachgate. De Orde zou de eerste contacten tussen Armand De Decker (MR) en voormalig Frans president Nicolas Sarkozy gefaciliteerd hebben. De organisatie onderhoudt naar eigen zeggen al sinds de jaren '80 officiële betrekkingen met de Belgische regering.

De Orde van Malta, die de jongste dagen meermaals opdook in de berichtgeving rond Kazachgate, reageert voor het eerst zelf in een persbericht. De organisatie geeft meer duidelijkheid bij haar werking en laat verstaan dat ze al sinds de jaren '80 "officiële betrekkingen" onderhoudt met de Belgische regering. In kader daarvan zijn er ook contacten geweest met voormalig senator Armand De Decker en MR-vicepremier Didier Reynders. Verder zeggen ze zich vooral bezig te houden met liefdadigheid.

De Orde van Malta ging de jongste dagen meermaals over de tongen als het ging om Kazachgate. De organisatie zou een rol gespeeld hebben bij de contacten tussen verschillende spilfiguren uit het dossier. Vandaag ontstond ook even ophef over een decoratie van de Orde van Malta voor Francis Delpérée, die de onderzoekscommissie rond Kazachgate zal voorzitten.

Tegelijk beklemtonen zowel de orde als de Belgische Vereniging van de leden van de Orde van Malta "na controles" dat ze nooit giften gedaan hebben aan de Fondsen Prinses Lea van België. "Dit kan met zekerheid bevestigd worden door bedoelde fondsen", klinkt het.

Subsidies kreeg de Belgische afdeling de voorbije tien jaar wel. Het geld ging naar ziekenhuisinfrastructuur in Congo (DRC) en Palestina. In totaal gaat het om 1,479 miljoen euro, "goedgekeurd door de publieke instanties hiervoor bekwam van de FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking".

Meer algemeen schetst het persbericht de Orde van Malta als "een religieuze instelling, rechtspersoon naar internationaal publiekrecht, erkend als soevereine staat door meer dan 100 landen, waarvan de helft leden zijn van de Europese gemeenschap en de Europese gemeenschap zelf. De orde van Malta wordt officieel vertegenwoordigd bij de Verenigde Naties en de Raad van Europa". "De Orde is actief in 120 landen en telt 13.500 leden, 100.000 vrijwilligers en bezoldigden (de meesten zijn artsen)", luidt het verder.