Botanique vangt bot na klacht over uitbating Koninklijk Circus

De Raad van State gaat zich niet bij hoogdringendheid buigen over de toewijzing van de uitbating van het Koninklijk Circus aan Brussels Expo. Botanique had samen met het Sportpaleis ook een dossier had ingediend voor die uitbating en vecht de toewijzing door de stad Brussel aan bij de Raad van State. Botanique vroeg de zaak hoogdringend te behandelen, maar die vraag is afgewezen.

De Raad van State ziet geen reden voor een hoogdringende behandeling omdat de concessie maar ingaat op 30 juni 2017, meldt Jean Demannez van Botanique.

De stad Brussel is eigenaar van het Koninklijk Circus. Vorig jaar verbrak de stad de overeenkomst met Botanique, die de zaal sinds 1999 beheerde. Vanaf midden volgend jaar zou Brussels Expo het beheer overnemen.

Botanique vocht die eerste toewijzing met succes aan bij de Raad van State. Bij een nieuwe aanbesteding dienden zowel Brussels Expo als Botanique (samen met Sportpaleis, die 23 miljoen euro investeringen in het vooruitzicht stelde) een dossier in. De Brusselse gemeenteraad kende de concessie echter opnieuw toe aan Brussels Expo.

Botanique meent dat er sprake is van een belangenconflict. Burgemeester Yvan Mayeur en schepen Philippe Close zijn immers bestuurder bij Brussels Expo. Close is er voorzitter.