Filezwaarte neemt sterk toe: we staan steeds langer in langere files

Er zijn niet alleen steeds meer files in Vlaanderen, ze duren ook altijd maar langer. De combinatie van die factoren is ook samen te vatten met één begrip: filezwaarte. Die filezwaarte is het afgelopen jaar met 15 procent toegenomen. Veel meer dan de jaren daarvoor.

De filezwaarte geeft aan hoeveel file er staat en hoelang die blijft staan. Die "zwaarte" is dus het afgelopen jaar in Vlaanderen sterk gestegen. De afgelopen 5 jaar steeg de filezwaarte met 35 procent, maar het afgelopen jaar alleen al was er een stijging met 15 procent. Met andere woorden: niet alleen staat er steeds meer file, we staan er ook met zijn allen langer in.

De tijd die we verliezen in de files blijft dus ook toenemen. Waar we in 2012 bijvoorbeeld nog een uur in de file verloren, verliezen we vandaag bijna anderhalf uur. Bovendien staan we steeds vaker stil op wegen waar we vroeger niet stilstonden.

Bovenstaande cijfers en meer zijn trouwens voor iedereen vrij te raadplegen op de site van het Vlaams Verkeerscentrum.

Nederland

Het is een schrale troost, maar in Nederland neemt de filezwaarte nog meer toe dan bij ons. Dat lijkt erop te wijzen dat wegen bijbouwen weinig zin heeft, aangezien de Nederlanders tussen 2003 en 2010 heel wat snelwegen hebben verbreed.

Ook die nieuwe wegen slibben dus aan een hoog tempo dicht. In twee jaar tijd is de filezwaarte in Nederland met bijna 40 procent toegenomen. Een kanttekening: van 2008 tot 2014 waren de files in Nederland in lengte en duur afgenomen.

Wat kunnen we doen?

De oorzaken van de steeds langer wordende files bij ons zijn algemeen bekend. We wonen te ver van ons werk, we nemen te snel de auto en we zijn met steeds meer automobilisten op de weg door de bevolkingsgroei.

Het openbaar vervoer kan een belangrijke rol spelen, maar in België was er op dat vlak al een grote groei (de sterkste stijger in Europa). Een uitbreiding van het wegennet dan? Want dat is al van de jaren 90 geleden. Het voorbeeld uit Nederland leert echter dat dat geen langetermijnoplossing is.

Misschien moeten we volop inzetten op de zelfrijdende auto? Als auto's autonoom kunnen rondrijden, verdwijnen de files vanzelf. Auto's zullen immers veel vaker vol zitten en alle parkings zullen leeg zijn, want terwijl u werkt, is uw auto weer iemand anders naar huis gaan brengen. Al is het dan al niet meer UW auto natuurlijk.

Beeckman: "Rekeningrijden enige echt oplossing"