Geeft Gent nog meer pleinen en straten aan het water terug?

De kans is reëel dat Gent na de Reep nog meer pleinen en straten opengooit om opnieuw water door de stad te laten lopen. Schepen van Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen) legt hierover de laatste hand aan een beleidsnota. In een gesprek met deredactie.be licht hij zijn plannen toe.
Zo moet de Reep er over enkele jaren uitzien.

Na jaren van gepalaver en voorbereiding zijn de werken aan de Reep in Gent eindelijk begonnen. Het stuk Nederschelde ging in de jaren 1960 dicht, maar herrijst nu als de nieuwste parel aan de kroon van het Gentse binnenwater.

Voor het eerst in een halve eeuw zullen boten opnieuw rond de historische stad kunnen varen. Ter hoogte van het overwelfde François Laurentplein even verderop moet dat over een afstand van zowat honderdvijftig meter ondergronds, maar ook daarin komt mogelijk verandering. Schepen Watteeuw (kleine foto) droomt hardop om ook dit plein open te breken en aan het water terug te geven.

(Lees verder onder afbeelding)

"Laurentplein aanpakken is logische stap na de Reep"

"Nu we de Reep opnieuw opengooien, herstellen we de verbinding via het water tussen Portus Ganda en de Waalse Krook", vertelt Watteeuw aan deredactie.be. "Ik ben er zeker van dat dit nieuwe stuk Nederschelde zal doen dromen van meer eens het is voltooid. Het zal een logische stap lijken om vervolgens ook het Laurentplein (zie foto onder) aan te pakken."

In een adem benadrukt Watteeuw dat het nog wel even duurt vooraleer het zover is. "We zitten nog helemaal niet in een werffase. De omgeving afzetten, grote werken implementeren of beslissen waar de auto’s op het plein heen moeten: daar zijn we nog lang niet aan toe."

(Lees verder onder afbeelding)

Bovendien is het niet zeker dat de overwelvingen onder het Laurentplein zomaar mogen verdwijnen. Ze dateren uit de jaren 1880 en hebben mogelijk een historische waarde (foto onder: de aanleg van de welven in 1884). "Die overweging zullen we moeten maken op het moment dat de plannen zich concretiseren. We kunnen die welven niet zomaar weggooien. Het heeft ook wel iets om er onderdoor te varen. Een pasklaar antwoord heb ik nu nog niet."

(Lees verder onder afbeelding)

"Water in de stad"

Het idee om het Laurentplein open te breken, maakt deel uit van de nota "Water in de stad" die Watteeuw binnenkort aan het schepencollege van Gent voorlegt. "Met die nota brengen we alle opportuniteiten in kaart die het water in Gent ons bieden. Op tal van locaties in de stad gaan we na welke kwalitatieve ingrepen mogelijk zijn en welke positieve impact die kunnen hebben. Zo creëren we als het ware een menukaart van mogelijke projecten."

Welke van die projecten Watteeuw eerst wil uitvoeren, kan hij nog niet zeggen. Wel heeft hij enkele persoonlijke favorieten, zoals de Blaisantvest in het noorden van Gent (zie foto onder). "Dat is nu een grote vlakte die bovendien onbestemd is. Iedereen passeert er met de tram, de wagen of de fiets, maar niemand wil er blijven of rondlopen. Daar terug een aangename straat met water van maken, dat spreekt me sterk aan."

(Lees verder onder afbeelding)

"Naast de Blaisantvest herinneren veel andere straatnamen aan het feit dat daar ooit water stroomde, zoals de Oude Houtlei of de Ottogracht. We kunnen niet alles opengooien. Met de nota willen we gewoon bekijken wat mogelijk is."

Ook waar nu al water is, heeft Watteeuw plannen. Daarbij wil hij vooral het contact tussen de bevolking en het water herstellen. "Kijk naar de Muinkkaai (zie foto onder). Dat is een weg met wat bomen zonder enig verband met het water. We kunnen bijvoorbeeld steigers aanleggen met trappen en zitplaatsen. Zo brengen we het water dichter bij de mensen en de mensen dichter bij het water. Het draagt bij aan de kwaliteit van de omgeving. Hetzelfde geldt voor de Gasmeterlaan of de Coupure. Ook daar gaat de oever nu nog recht naar beneden en ontbreekt een band met het water."

(Lees verder onder afbeelding)

Waterwegen en Zeekanaal

De uitvoering van de nota "Water in de stad" moet sowieso in samenspraak met Waterwegen en Zeekanaal gebeuren. Dat is het agentschap van de Vlaamse overheid dat de waterwegen in Vlaanderen beheert.

"Het is belangrijk onze visie met die van Waterwegen en Zeekanaal samen te voegen. Ik denk dat het een succes zal zijn als we ergens in 2017 een gezamenlijke nota kunnen vastleggen. Daarop kunnen we dan budgetten kleven. Het werk dat we nu doen is eigenlijk om in een volgende legislatuur zwaar te gaan investeren."

Watteeuw steekt hierbij niet onder stoelen of banken dat hij ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 aan het roer van het departement Openbare Werken wil staan. "Ik vind openbare werken een ongemeen boeiend, maar soms wat onderbelicht domein. Mobiliteit krijgt alle aandacht, maar wat je met openbare werken kan doen, is al even interessant. Ik hoop dat ik na 2018 hierop kan voortwerken."